Występowanie i mechanizm działania receptorów węchowych

wech-5

Data aktualizacji: środa, Czerwiec 21, 2017

Receptory węchowe ulokowane są w błonie komórkowej neuronów receptorowych węchu. Odpowiedzialne są one głównie za wykrywanie cząsteczek zapachowych, czyli odorantów. Samo pobudzenie receptorów węchowych jest pierwszym etapem przewodzenia sygnału nerwowego do mózgu. U człowieka receptory te znajdują się w nabłonku układu oddechowego. Po każdorazowym związaniu się z odorantem receptor węchowy podlega zmianom strukturalnym, wiążąc się oraz aktywując węchowe białko G we wnętrzu neuronu receptora węchowego. Białko to otwiera kanały, które pozwalają jonom wapnia i sodu wnikać do komórki, co rozpoczyna proces przenikania informacji do mózgu. Istnieje wiele różnych receptorów węchowych i mogą one stanowić aż trzy procent z wszystkich genów. Jednak dobrze będzie tutaj zauważyć, że nie wszystkie te geny receptorów węchowych podlegają ekspresji, stając się aktywnymi. Szacuje się, iż u człowieka występuje około czterystu czynnych genów, kodujących receptory węchowe. Około sześćset natomiast to tak zwane pseudogeny. Jak więc widać, zarówno analiza jakościowa poszczególnych receptorów węchowych, jak i sam mechanizm ich działania jest ciekawy. Warto zaznaczyć, że to, jak zmieniały się receptory węchowe to wynik wielu tysięcy lat ewolucji. Naukowcy mogą to udowodnić chociażby przy pomocy badania genomu. Działanie receptorów węchowych nie stanowi trudności w opisie, dzięki czemu każdy może się dowiedzieć, jak one funkcjonują. Na podstawie tego można wyjaśnić warunkowania powiązane z zapachami. Duża liczba receptorów zapachowych w naszym układzie oddechowym pozwala na odpowiednie zinterpretowanie danego zapachu. Każdy receptor odpowiada za inne czynniki. Gdy receptor rozpozna zapach wysyła impuls przez neurony do naszego mózgu z informacją, jaki to jest zapach i czy jest on dla nas przyjemny, czy też nie. Niestety zdarza się, że ludzie mają zaburzenia węchu bądź utracili go w wyniku jakiegoś urazu.