Węch w życiu człowieka

wech-10

Data aktualizacji: środa, Czerwiec 21, 2017

Węch pełni bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Przede wszystkim, wiąże się on z tak zwanymi odczuciami hedonistycznymi. Zazwyczaj podkreśla się, jak duże znaczenie ma zmysł słuchu i wzroku, a umniejsza się rolę węchu. Tymczasem, układ węchowy zaangażowany jest w wiele procesów życiowych człowieka, od samego początku jego narodzenia. Narząd węchu może być tak dobrze rozwinięty, ponieważ aż tysiąc genów koduje syntezę białek receptorowych dla substancji zapachowych. Poza głównym układem węchowym, jakiego receptory znajdują się w jamie nosowej stwierdza się także istnienie dodatkowego układu węchowego, jaki nazywa się układem womeronasalnym. Aktualnie trwają badania nad wykazaniem jego roli. Bodźce węchowe znane są jako czynniki, które wpływają na psychikę i zachowanie człowieka. Układ węchowy człowieka zaczyna działać już w życiu płodowym. Naukowcy wykazują, że to właśnie specyficzny zapach sutka matki pozwala noworodkowi wyszukać od razu miejsce, w którym zdobędzie dla siebie pokarm. Badania nad węchem, jeśli chodzi o relacje między ludźmi są jednak skomplikowane, gdyż węch odnosi się do subiektywnych odczuć. Efekt bodźca zapachowego modyfikują genetyczne predyspozycje psychiczne, a także stan hormonalny osoby odbierającej określony sygnał zapachowy. Dlatego ciekawym zagadnieniem są badania odnośnie feromonów. Należy się spodziewać, że kolejne będą w większym stopniu powiązane z psychofizyką zapachu, jeśli będzie chciało się wykazywać dalsze jego znaczenie w życiu człowieka. Powonienie lub inaczej węch, który obok ze zmysłem smaku stanowią dwa zmysł chemiczne. Dzięki węchowi możemy wykrywać zapachy i rozpoznawać je za pomocą bodźców. Zapach jest rozpoznawany za pomocą setki receptorów, które znajdują się w nosie i każdy odpowiada za inne cząsteczki. Węch u człowieka rozwinął się wiele setek lat temu. Każda osoba ma inne wrażenia zapachowe. Dzięki temu każdemu inny zapach podoba się bardziej lub mniej.