System węchowy

wech-3

Data aktualizacji: piątek, Marzec 3, 2017

Kodowanie zapachów odorantów przez różne receptory jest niezwykle rozbudowane z uwagi na to, że w nabłonku węchowym człowieka znajduje się aż trzysta trzydzieści dziewięć różnych białek receptorowych OR, zlokalizowanych w milionach komórek nabłonka węchowego. Dlatego liczba pobudzenia tych komórek jest niczym nie ograniczona. Podstawą, jeśli chodzi o system węchowy jest zidentyfikowanie nadrodziny ponad tysiąca węchowych białek receptorowych, czyli rodziny OR. Wykazano także, że poszczególne białka receptorowe ulegają selektywnej ekspresji w różnych częściach narządu zmysłu węchu. W jednym neuronie może ulec ekspresji tylko jeden rodzaj OR. Kontrola tego, jak OR reagują na różne związki chemiczne powiązana jest z badaniem sposobu interpretacji sygnałów o pobudzeniu neuronów na drodze węchowej wyższych pięter analizatora wrażenia zmysłowego. Bardzo znacząca jest rola kłębuszków opuszki węchowej jeśli chodzi o interpretację sygnałów węchowych. Opuszka ta stanowi u człowieka sklepienie jamy nosowej. Ma to bezpośredni wpływ na znaczne wzmocnienie sygnału o istnieniu zewnętrznego bodźca, rejestrowanego przez określony rodzaj OR. Przy badaniach nad systemem węchowym człowieka wykazano także, że nawet związki bezwonne mogą pobudzać opuszkę, kiedy na przykład używa się ich w pewnych mieszaninach. I o ile badanie systemu węchowego wskazuje, jak system ten działa to nadal pewne rzeczy pozostają niewyjaśnione. Przede wszystkim naukowcy starają się zrozumieć integralność tego zmysłu z innymi. Nasz system węchowy jest bardzo dobrze rozbudowany. Dzięki niemu mamy możliwość rozpoznawania różnych zapachów i klasyfikowania ich jako przyjemne bądź jako negatywne. Nasz system węchowy posiada ogromną liczbę receptorów, który każdy odpowiada za inny czynnik. To one pozwalają nam rozpoznawać zapachy. Węch wraz ze smakiem są najważniejszymi zmysłami u człowieka.