Psychofizyka zapachu

Data aktualizacji: środa, Czerwiec 21, 2017

Psychofizyka zapachu to dziedzina zajmująca się poszukiwaniem związku między subiektywną charakterystyką wrażenia oraz obiektywną charakterystyką bodźca. Można więc przyjąć ogólnie, że zajmuje się ona badaniem zależności wrażeń zmysłowych powiązaną ze sferą psychiki od wielkości i rodzajów bodźców fizycznych bądź chemicznych, które to wrażenia te wywołują. Cechy wrażeń zmysłowych określa się metodami analizy sensorycznej, a wielkość bodźców za pomocą określonych przyrządów. Są to najczęściej specjalne analizatory stężenia zanieczyszczeń powietrza. Do jednej z metod zaliczyć można z kolei pomiary stężenia zapachowego. Jeśli chodzi o psychofizykę węchu, to da się w tym obrębie wykonać kilka badań. Jednym z nich może być na przykład oznaczenie wartości progów węchowej wyczuwalności, czyli czystych związków chemicznych, jak i mieszanin. Inne badanie to określenie zależności między wynikami jakościowych i ilościowych analiz próbek powietrza a cechami zapachu. Tutaj badać można intensywność zapachu, jego rodzaj, czy też jakość hedoniczną, a więc określenie czy dany zapach jest przyjemny, czy też nie. Psychofizyka zapachu należy z pewnością do jednej z bardziej ciekawych dziedzin, gdyż na jej podstawie da się wywnioskować, jak określone związki chemiczne, czy też ich mieszaniny wpływają na samopoczucie człowieka. To powoduje, że bez trudu później można podejmować się kolejnych badań, które mają na celu wykrywanie nowych zależności. Dlatego dyscyplina ta przez cały czas się rozwija. Gdy nasz zmysł węchu odbiera zapach to nasze receptory węchu, rozpoznają go i wysyłają do mózgu. Na nasze odczucia z zapachem duży wpływ ma to, co zakodowaliśmy o tym węchu, jaka jest jego intensywność. To wszystko powoduje, że na naszą psychikę w różny sposób oddziałuje zapach. Powoduje to, że zanim np. czegoś skosztujemy i poczujemy smak, to już wiemy dzięki zapachowi jak to może smakować.