Próg wyczuwalności zapachu

wech-4

Data aktualizacji: piątek, Marzec 3, 2017

Próg wyczuwalności zapachu to stężenie wonnego związku chemicznego bądź też określonej mieszaniny związków chemicznych w powietrzu, czyli odorantów, przy którym istnieje pięćdziesięcioprocentowe prawdopodobieństwa wyczucia węchem różnicy pomiędzy wyczuciem zapachu powietrza czystego a zanieczyszczonego. Wtedy to bowiem próg rozpoznania zapachu staje się dziesięciokrotnie wyższy. W badaniach nad progiem wyczuwalności zapachu stosuje się pojęcie progu indywidualnego, progu grupowego oraz zespołowego. Próg zespołowy to średnia geometryczna z wyników uzyskanych przez grupę ludzi spełniających kryteria sprawności sensorycznej, jakie określone są w normie europejskiej PN ? EN 13725. Należy zaznaczyć, że progi wyczuwalności sensorycznej są zróżnicowane i zależą zarówno od związków chemicznych i okoliczności powiązanych typowo z samych emitowanym zapachem, jak i od tego, w jaki sposób konkretny człowiek zapachy tego rodzaju odbiera. Między innymi dlatego badania nad progiem wyczuwalności zapachu są badaniami w tak dużym stopniu interesującymi. Na ich podstawie określa się nie tylko, co może stanowić potencjalne zagrożenie dla człowieka, lecz też i w jaki sposób działają poszczególne receptory węchowe. Za każdym razem przy badaniu progu wyczuwalności zapachu można więc liczyć na niezwykle ciekawą analizę, która to bezpośrednio powiązana jest z odbiorem poszczególnych wrażeń zapachowych. Kiedy bierze się pod uwagę wyniki takich badań, powinno się kierować nie tylko wnioskami ogólnymi. Próg wyczuwalności zapachu zwany także progiem wyczuwalności węchowej. Mamy 50% prawdopodobieństwa, że uda nam się wyczuć różnicę między zapachem powietrza czystego i domieszkowanego. Progi wyczuwalności zapachu są różnorodne. Od wysokości progu zależy wiele czynników np. polarność cząsteczek, wielkość i kształt cząsteczek.