Odbieranie wrażeń węchowych i funkcje zapachu

wech-7

Data aktualizacji: środa, Czerwiec 21, 2017

Pojęcie zapachu rozróżnia się na dwóch poziomach. Po pierwsze, powiązane jest ono z cechą związków chemicznych bądź ich mieszanin, uważaną za zdolność pobudzania narządu węchu, a więc odgrywania roli bodźców wywołujących określone wrażenia. Po drugie, chodzi o wrażenie węchowe, jakie odbierane jest w wyniku działania chemicznego bodźca. Człowiek odczuwa zapachy w momencie w którym wdycha do nosa powietrze, w jakim znajduje się przynajmniej jeden związek wonny w ilości większej od stężenia minimalnego. Żeby pierwiastek bądź związek chemiczny posiadał woń, musi: być lotny, przenikać przez błonę śluzową znajdującą się na powierzchni nabłonka węchowego, a także tworzyć kompleksy, jakie mieszczą się w błonie komórek węchowych nabłonka. Te komórki receptorowe przekazują następnie informacje o odebraniu bodźca do węchomózgowia i do wyższych pięter centralnego układu nerwowego. Liczbę bodźców zapachowych, jakie może rozróżnić człowiek cechuje się nawet do biliona. Ważną funkcją  węchu jest wskazywanie informacji na temat otoczenia, w jakim znajduje się człowiek. Poza tym, węch udziela również ostrzeżeń chociażby o toksycznych zanieczyszczeniach powietrza, czy też o jakości pożywienia. To dwie najważniejsze funkcje węchu, jednak należy wiedzieć, że jest ich znacznie więcej. Wystarczy zorientować się, jak wiele codzienne postrzega się za pomocą tego zmysłu, żeby wiedzieć, że funkcja informacyjna, jak i ta ostrzegawcza rozgałęziają się praktycznie na wszystkie sfery życia człowieka. Mamy możliwość rozpoznawania zapachów dzięki receptorom w nosie. Pozwala to określać nam, jaki zapach nam się podoba, a który nie. Dzięki tej możliwości możemy również wyczuwać zagrożenia. Połączenie zmysłu smaku i węchu pozwala rozkoszować się jedzeniem. Węch u człowieka to istotny zmysł, o który trzeba dbać.