Kodowanie zapachu

wech-2

Data aktualizacji: piątek, Marzec 3, 2017

Kodowanie zapachu inaczej nazywane jest kodowaniem informacji o bodźcach węchowych. To jedno z tych pojęć, które określa zasady działania węchu. Węch stanowi z kolei część układu nerwowego, odpowiedzialnego za procesy poznawcze związane z percepcją zapachu, jego rozpoznaniem i kształtowaniem następnie pozytywnych bądź negatywnych emocji. Węch odbiera określone bodźce chemiczne, które są cząsteczkami niektórych związków chemicznych ? odorantów, obecnych w powietrzu. Na podstawie konkretnych badań, zajmujących się węchem wykazano, że receptory węchowe ściśle połączone są z ?systemem węchowym?, który ulokowany jest w mózgu człowieka. Dowiedziono, że liczba receptorów różnych związków chemicznych odpowiadających za węch jest o wiele większa niż od innych, na przykład od czopków siatkówki oka. Jedna komórka węchowa człowieka ma tylko jeden OR. Każdy zaś pobudzony receptor znajduje odbicie w opuszce węchowej, której to kłębuszki zawierają aksony neuronów wyposażonych w taki sam OR. To jest pierwszy etap identyfikacji chemicznej bodźca, którym jest odorant czyli związek chemiczny bądź cząsteczka. Z opuszki tej droga węchowa prowadzi sygnał do kory zakrętu hipokampa, gdzie znajduje się ośrodek węchu. Tutaj też mają szansę uformować się określone stany emocjonalne, które bardzo często połączone są właśnie z tym, w jaki sposób człowiek odbiera dany zapach. Ten schemat, odnoszący się do kodowania zapachu był podstawą do przeprowadzania badań węchu. Dlatego dobrze jest się z nim zapoznać. Kodowanie zapachu to inaczej kodowanie informacji o bodźcach węchowych. Wówczas procesy poznawcze rozpoznają zapach i kształtują na jego temat pozytywne lub negatywne emocje. Nasz węch odbiera cząstki chemiczne, które następnie przetwarza. Drugi zmysł, czyli smak jest bardzo powiązany z węchem. Posiadamy dużą liczbę receptorów, dzięki którym mamy możliwość rozpoznawania i kodowania zapachów.