Złożony mechanizm przełykania

pokarmowy-6

Data aktualizacji: poniedziałek, Marzec 6, 2017

Mechanizm przełykania jest bardzo złożonym mechanizmem, którego pierwsza faza jest dobrowolna. W jamie ustnej pokarm jest rozdrobniony na mniejsze kawałki oraz przeżuty przez zęby, za pomocą warg i języka. Człowiek posiada trzydzieści dwa zęby, po szesnaście w szczęce i żuchwie. Podczas przeżuwania pożywienia język przesuwa poszczególne kęsy pokarmu do podniebienia, a następnie dalej, w kierunku gardła. Kolejno, zachodzą po sobie różne czynności. Ścianki gardła zwężają się, popychając pokarm do przełyku, podniebienie miękkie unosi się blokując dostęp jedzenia do jamy nosowej. Nagłośnia, czyli chrząstka mająca działanie niczym zatyczka zamyka dojście do krtani, co zapobiega przypadkowemu przedostaniu się pokarmu do dróg oddechowych. Skurcze w przełyku powodują, że pokarm przedostaje się w dół, gdzie trafia do żołądka. Co ciekawe, nawet wtedy, kiedy człowiek nie spożywa żadnych pokarmów, proces połykania trwa. Ślinę połyka się średnio siedemdziesiąt razy na godzinę, w stanie aktywności i dziesięć razy na godzinę w czasie snu. Mechanizm przełykania to mechanizm, który bezpośrednio oddziałuje na trawienie i wchłanianie. Podkreśla się, iż jego początkowa faza jest świadoma. Osoby, u których wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości związane z przełykaniem powinny czym prędzej skonsultować się ze specjalistą, ponieważ może to oznaczać pojawienie się chorób na tle układu pokarmowego, jakie w przyszłości mogą okazać się groźne. Należy mniej więcej wiedzieć, jak ten mechanizm przebiega. W procesie przełykania istotne znaczenie mają zęby i ślina. Za pomocą naszych zębów następuje rozdrobnienie pokarmu na mniejsze kawałki, dzięki czemu będą mogły one zostać przetransportowane do żołądka. Pokarm jest również połączony ze śliną, która powoduje, że jest on miększy i nie spowoduje zatrzymania w przełyku. Odpowiednie rozdrobnienie pokarmu jest istotne i powinniśmy o tym pamiętać.