Trawienie i wchłanianie

pokarmowy-5

Data aktualizacji: środa, Czerwiec 21, 2017

Do tego, by człowiek mógł swobodnie przyswoić zdecydowaną większość pożywienia, takiego jak białka, tłuszcze i węglowodany niezbędne jest trawienie. Polega ono na rozkładzie substancji prostszych, podlegających wchłanianiu. Wszystkie pokarmy mogą zostać strawione dzięki pomocy soków wydzielanych przez różne gruczoły. Na przykład ślinianki, a także gruczoły ślinowe odpowiedzialne są za produkcję śliny, zawierającą amylazę ślinową. Z kolei błona śluzowa żołądka wydziela sok, który głównie składa się z kwasu solnego i pepsyny. Jelito cienkie odpowiedzialne jest za wydzielanie soku jelitowego. Każdy z tych soków różni się składem, a co za tym idzie, również i czynnością. Poza tym, do jelit wydzielają się także dwa gruczoły, wątroba z sokiem żółciowym oraz trzustka z sokiem trzustkowym. To też wpływa na proces trawienia. Wszystkie strawione składniki ulegają następnie wchłanianiu. Wchłanianie to odbywa się w jelicie cienkim. W jelicie grubym wchłaniane są tylko niektóre substancje, takie jak woda i sole mineralne. Sam proces trawienia i wchłaniania bezpośrednio związany jest ze wszystkimi czynnościami, które odbywają się w poszczególnych częściach układu pokarmowego. Zależnie od tego więc, jak funkcjonuje układ pokarmowy można spodziewać się jego działania prawidłowego bądź zaburzonego. Procesy wchłaniania i trawienia są z tym ściśle połączone. To najważniejsze procesy, powiązane bezpośrednio z układem pokarmowym i jego rolą. Dlatego dobrze jest się w ich charakterystyce orientować. Trawienie pokarmu zaczyna się już w naszej jamie ustnej, gdzie pokarm jest rozdrabniany przez nasze zęby. Następnie pokarm dostaje się do żołądka, gdzie jest trawiony za pomocą soków trawiennych. Kolejnymi etapami przemieszczania pokarmu jest jelito cienki, a następnie jelito grube. Na samym końcu resztki pokarmu zostają uformowane w stolec i wydalone z naszego organizmu.