Somatyczny układ nerwowy

foto5

Data aktualizacji: środa, Czerwiec 21, 2017

Układ somatyczny zwany jest inaczej układem mózgowo-rdzeniowym. Układ ten odpowiada za kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, a także odpowiada za szybkie reagowanie w razie zachodzących zmian. Układ somatyczny unerwia mięśnie szkieletowe, a także kieruje ich pracą. Kieruje również pracą gruczołów skórnych i komórek barwnikowych skóry. Od mózgu człowieka odchodzi po dwanaście par nerwów czaszkowych. Przewodzą one bodźce zapachowe, wzrokowe, słuchowe oraz smakowe ze specyficznych receptorów, jak również informacje z pozostałych- niespecyficznych -receptorów czuciowych. Przede wszystkim z okolic głowy. Nerwy czaszkowe przekazują również polecenia z ośrodkowego układu nerwowego do mięśni, które kontrolują ruch gałki ocznej, mimikę twarzy, ruchy warg i języka, gardła i krtani. Działanie układu somatycznego w znacznym stopniu podlega kontroli świadomości. Somatyczny układ nerwowy i autonomiczny układ nerwowy tworzą razem układ nerwowy obwodowy. Obwodowy układ nerwowy składa się z receptorów czuciowych, nerwów łączących je z ośrodkowym układem nerwowym oraz nerwów, które łączą ośrodkowy układ nerwowy z efektorami w postaci mięśni i gruczołów. Układ somatyczny składa się z układu centralnego inaczej nazywanego ośrodkowym oraz układu obwodowego. Układ ośrodkowy, czyli centralny składa się z mózgu i rdzenia kręgowego. Od mózgu odchodzą nerwy czaszkowe, od rdzenia kręgowego- nerwy rdzeniowe. Centralny układ nerwowy stanowi nadrzędną część całego układu nerwowego. Odpowiada m.in. za kontrolę nad całością organizmu, ruchy świadome, orientację przestrzenną, myślenie. Somatyczny układ nerwowy lub inaczej układ somatyczny jest układem, który jest odpowiedzialny za kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Potrafi on również szybko reagować na zachodzące zmiany w środowisku zewnętrznym. Głównym zadaniem układu jest unerwienie mięśni szkieletowych i organizacją ich pracy. Układ somatyczny w połączeniu z układem autonomicznym tworzy obwodowy układ nerwowy.