Ośrodkowy układ nerwowy

foto4

Data aktualizacji: czwartek, Marzec 2, 2017

Pełni nadrzędną funkcję kontrolną nad pozostałymi elementami układu nerwowego. Jest on ostatecznym odbiorcą wszelkich impulsów nerwowych, które pochodzą za równo z wnętrza organizmu, jak i ze środowiska zewnętrznego.  Układ ten tworzy mózgowie, czyli mózg, pień mózgu oraz móżdżek, a także drugi element, czyli rdzeń kręgowy. Mózgowie jest jednym z większych narządów ciała ludzkiego. U dorosłego człowieka może ważyć około 1350 g. Delikatna tkanka mózgowa chroniona jest przed uszkodzeniami poprzez kości czaszki. Dodatkowo zarówno mózgowie, jak i rdzeń kręgowy są osłonięte trzema błonami nazywanymi oponami. Największy element ?mózg- podzielony jest na płaty: czołowy, ciemieniowy, skroniowy i potyliczny. Każdy z płatów związany jest z określonymi funkcjami. Płat czołowy związany jest z czynnościami ruchowymi i psychicznymi. Płat ciemieniowy bierze udział w analizie doznań czuciowych. W płacie potylicznym znajdują się ośrodki wzrokowe. Analiza doznań słuchowych odbywa się w płacie skroniowym. Pień mózgu łączy półkule mózgu z rdzeniem kręgowym. Ośrodki pnia mózgu są odpowiedzialne za funkcjonowanie najważniejszych czynności życiowych takich jak np. oddychanie. Na móżdżku ciąży odpowiedzialność za odpowiednie napięcie mięśni oraz utrzymanie prawidłowej postawy. Rdzeń kręgowy jest pewnego rodzaju pośrednikiem. Bierze udział w przekazywaniu pobudzeń czuciowych do mózgu oraz bodźców wykonawczych do nerwów obwodowych. Podsumowując centralny układ nerwowy przyjmuje i poddaje analizie pobudzania dopływające z układu obwodowego i zapewnia prawidłową reakcję organizmu na te bodźce. Ośrodkowy układ nerwowy jest najważniejszą częścią układu nerwowego. Składa się on z substancji szarej i białej oraz jest chroniony przez kręgosłup i czaszkę. W skład wchodzi mózgowie i rdzeń kręgowy. Płyn rdzeniowo-kręgowy stanowi dodatkową ochronę ośrodkowego układu nerwowego. Jego zadaniem jest kierowaniem czynnościami życiowymi organizmu.