Mózg

foto1

Data aktualizacji: środa, Czerwiec 21, 2017

Mózg, a poprawnie mówiąc ?mózgowie- to główna część układu nerwowego kręgowców i bezkręgowców, a za razem nadrzędny organ analizujący bodźce zewnętrzne i kontrolujący funkcjonowanie organizmu. Mózg jest szaroróżową, miękką tkanką, kształtem przypominającą włoski orzech. Umieszczony jest w obrębie czaszki i otoczony trzema oponami. Ma mocno pofałdowaną i pomarszczoną powierzchnię. Około 90% objętości mózgu przypada na dwie duże półkule mózgowe. Są one umieszczone na pozostałych 10 procentach, które składają się z kilku oddzielonych fragmentów tkanki mózgowej i przechodzą w rdzeń kręgowy. Półkule mózgowe nazywane inaczej kresomózgowiem są najbardziej wysuniętymi ku przodowi i jednocześnie największymi częściami ludzkiego mózgu. Kontrolują one czynności wyuczone. Ludzkie półkule rozrastają się zarówno do przodu jak i do tyłu oraz przykrywają pozostałe części mózgu. Kresomózgowie składa się z istoty szarej oraz z istoty białej. Istota biała zbudowana jest z pęczków włókien nerwowych. Powierzchnia kresomózgowia zbudowana jest z samych ciał komórek neuronowych, które tworzą istotę szarą. Jest to tzw. kora mózgowa. W głębi półkul mózgowych znajdują się liczne zgrupowania istoty szarej- są to ośrodki nerwowe pełniące rolę stacji pośredniczących na szlakach prowadzących z kory i do kory. Powierzchnia kory mózgowej jest sfałdowana. Dzięki powstaniu licznych fałdów i oddzielających je bruzd mogła zwiększyć się ilość istoty szarej. Najbardziej w tyle położoną częścią mózgu stykającą się z rdzeniem kręgowym jest rdzeń przedłożony. Mózg jest głównym narządem ośrodkowym układu nerwowego. Jest to wyśmienity narząd, który pozwala nam na odbieranie, przetwarzanie oraz generowanie bodźców. Mózg u dorosłego człowieka waży około 1300g. Wykorzystuje on 20% tlenu, który przechodzi przez nasz organizm i zużywa 10 razy szybciej energię niż inne narządy. Mózg jako najważniejszy narząd w naszym ciele powinien mieć dostarczoną odpowiednią dawkę świeżego powietrza i energii.