Komórka nerwowa

foto2

Data aktualizacji: środa, Czerwiec 21, 2017

Najważniejszym elementem układu nerwowego jest komórka nerwowa zwana neuronem. Układ nerwowy człowieka zbudowany jest z około 100 miliardów neuronów. Przeciętny neuron ma ok. 0,1mm średnicy, ale może być długi nawet na kilka metrów. Pojedynczą komórkę nerwową tworzą: ciało komórki i dwa rodzaje wypustek- akson oraz dendryty. Akson rozprowadza albo przewodzi impuls z okolicy dendrytycznej. Wewnątrz centralnego systemu nerwowego akson jest otoczony przez komórki glejowe, które spełniają funkcje pomocnicze np. odżywcze, izolacyjne czy podporowe. Poza centralnym układem nerwowym akson jest otoczony komórkami Schwanna. Kończy się przy efektorze, telodendronem. Dendryty zaś przekazują pobudzenia do ciała komórki nerwowej. Neurony można podzielić na czuciowe, ruchowe oraz pośredniczące. Neurony czuciowe są receptorami, które przekazują informacje do centralnego układu nerwowego. Zadaniem neuronów ruchowych jest przekazanie informacji z centralnego układu do efektorów, czyli gruczołów, mięśni oraz narządów. Neurony pośredniczące po prostu łączą jedną lub więcej komórek nerwowych. Zgrupowane ciała komórek tworzą zwoje. Każde takie zgrupowanie komórek nerwowych jest zwojem. Przykładem mogą być zwoje rdzeniowe. Ciało komórki neuronu odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu procesów metabolicznych i wzrostowych. Różne czynnościowe i anatomiczne typy neuronu są charakterystyczne dla różnych części układu nerwowego. Jedną z podstawowych właściwości komórek nerwowych jest zdolność do wytwarzania i przewodzenia pobudzeń nerwowych. Komórka nerwowa inaczej neuron ma zdolność do przetwarzania i przewodzenia informacji. Komórki nerwowe są głównym elementem układu nerwowego i najwięcej ich znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neuron składa się z ciała komórkowego i aksonu i dendrytów. Powstają one w trakcie procesu neurogenezy z neuronalnych komórek macierzystych. Komórka nerwowa nie ma zdolności do regeneracji.