Budowa układu nerwowego

foto5

Data aktualizacji: środa, Czerwiec 21, 2017

Można stwierdzić, że układ nerwowy to pewien system kontrolny pozwalający człowiekowi przeżyć w jego środowisku, poprzez regulację podstawowych funkcji życiowych, utrzymywanie stabilności, doprowadzanie informacji zmysłowych i kontroli mięśni, oraz centralnego kontrolera działającego w oparciu o te informacje. Ze względu na budowę układ nerwowy można podzielić na dwa układy: układ ośrodkowy inaczej zwany centralnym oraz układ obwodowy.  Układ ośrodkowy tworzą mózgowie oraz rdzeń kręgowy. Na mózgowie składa się kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie obejmujące móżdżek oraz rdzeń przedłużony. Rdzeń kręgowy buduje istota biała, w której znajdują się drogi nerwowe przenoszące impulsy z mózgowia oraz do mózgowia, a także istota szara, która jest ośrodkiem odruchów bezwarunkowych. Układ nerwowy obwodowy składa się z dwunastu par nerwów czaszkowych i ich zwojów oraz trzydziestu jeden nerwów rdzeniowych i ich zwojów. Układ nerwowy można podzielić także, ze względu na funkcjonowanie. Dzieli się on na układ somatyczny i autonomiczny. Układ somatyczny ma za zadanie utrzymywać kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Ma wpływ na czynności mięśni szkieletowych, jak również mięśni i gruczołów skórnych. W większości przypadków czynności, które są kierowane przez ten układ zależą od naszej woli. Zadaniem układu autonomicznego jest kierowanie funkcją narządów wewnętrznych, mięśni gładkich oraz gruczołów. Ten układ w porównaniu do układu somatycznego działa niezależnie od naszej woli. Nasz układ nerwowy to bardzo złożony system, którego zadaniem jest kontrolowanie nad wszystkimi procesami pojawiającymi się w naszym ciele. Rejestruje także i odbiera to, co dzieje się w systemie wewnętrzym, jaki i zewnętrznym. W skład niego wchodzi ośrodkowy układ nerwowy i obwodowy układ nerwowy. Nasz układ nerwowy jest zbudowany z tkanek nerwowych. Dzielimy go na część centralną i część obwodową.