Autonomiczny układ nerwowy

foto3

Data aktualizacji: środa, Czerwiec 21, 2017

Układ nerwowy autonomiczny zbudowany jest z nerwów i zwojów nerwowych, które działają zupełnie niezależnie od środkowego układu nerwowego. Na autonomiczny układ nerwowy składają się dwa pracujące przeciwstawne układy. Pierwszy z nich to układ współczulny, a drugi przywspółczulny. Współczulny układ nerwowy inaczej nazywany układem sympatycznym składa się z ośrodków nerwowych znajdujących się w istocie szarej rdzenia kręgowego oraz włókien nerwowych i zwojów przykręgowych, które po obu stronach kręgosłupa tworzą pień współczulny. Drogi nerwowe układu sympatycznego są dwuneuronowe: krótkie włókna przedzwojowe, gdzie mediatorem jest acetylocholina i długie włókna zazwojowe z noradrenaliną. Sympatyczna gałąź odpowiada za mobilizację organizmu, w momentach wymagających podjęcia zdecydowanych, aktywnych działań, a zatem za szybkie i automatyczne przygotowanie organizmu do czekającego go wysiłku. Zazwyczaj związane z koniecznością podjęcia walki czy ucieczki. Włókna układu współczulnego powodują między innymi rozszerzanie źrenic, stroszenie włosów, pocenie się dłoni czy przyspieszenie akcji serca. Przywspółczulny układ nerwowy inaczej parasympatyczny składa się zaś z ośrodków nerwowych rozmieszczonych w śródmózgowiu, rdzeniu przedłużonym i odcinku krzyżowym rdzenia kręgowego a także z włókien nerwowych. Drogi nerwowe układu parasympatycznego są dwuneuronowe, a mediatorem chemicznym w synapsach pozazwojowych jest acetylocholina. Część parasympatyczna odpowiedzialna jest za powrót organizmu do stanu fizjologicznej równowagi, zazwyczaj wtedy, gdy niebezpieczeństwo minie lub z innych powodów przestanie być spostrzegane. Obie gałęzie wykazują, więc działanie antagonistyczne. Inną nazwą autonomicznego układu nerwowego jest wegetatywny układ nerwowy. Dzięki temu układowi mamy unerwione narządy wewnętrzne. W odróżnieniu od somatycznego układu nerwowego działa on niezależnie od naszej woli. Impulsy nerwowe są przesyłane za pomocą włókien bezmielinowych. Autonomiczny układ dzielimy na część współczulną i przywspółczulną, które działają przeciwstawnie względem siebie.