Wrodzone wady serca

krwionosny-9

Data aktualizacji: poniedziałek, Marzec 6, 2017

Przyjmuje się, że wrodzone wady serca w Europie rozpoznawalne są u około jednego procenta urodzonych noworodków. W Polsce to przyczyna co drugiego zgonu noworodków. W dziewięćdziesięciu procentach przyczyna powstania wrodzonych wad serca jest nieznana. Pozostałe związane zaś są z czynnikami genetycznymi. W takim samym stopniu mutacje pojedynczego genu, jak i anomalie chromosomalne mają wpływ na powstanie poszczególnych defektów. Bardzo często wrodzone wady serca współwystępują z innymi zespołami wrodzonymi. Wykazano zależność pomiędzy pojawianiem się wad serca u dzieci, a ich wcześniejszym występowaniem w rodzinie. Także istnieje możliwość wystąpienia tych chorób, kiedy matka w pierwszym trymestrze ciąży chorowała na różyczkę oraz zażywała niektóre leki lub nadużywała alkoholu. Inne czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia wad serca u noworodka to: nieuregulowana cukrzyca matki w trakcie ciąży, padaczka czy toczeń rumieniowaty układowy.  Wrodzone wady serca klasyfikuje się w oparciu o obecność lub brak charakterystycznych objawów klinicznych. Są to: wady wczesnosinicze, późnosinicze oraz bezsinicze. Poza tym, wyróżnia się zmiany w oparciu o opis zmian anatomicznych, jakie odnoszą się do zaburzeń określonego etapu rozwoju płodowego serca. Wśród wad wrodzonych serca można wyróżnić na przykład: koarktację aorty, czyli zwężenie jej łuku, zwężenie aorty, wrodzone zwężenie lewego ujścia żylnego, wrodzoną niedomykalność zastawki dwudzielnej oraz zarośnięcie zastawki trójdzielnej. Przyczynę powstania wrodzonej wady serca są nieznane. Najczęściej spotykanymi wadami serca są: koarktacja aorty, zwężenie aorty, ubytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, tetralogia Fallota, wspólny pień tętniczy. Aktualne metody leczenia serca pozwalają wcześniej wygrywać problemy ze sercem i odpowiednio działać w celu wyleczenia tej wady.