Unaczynienie serca

krwionosny-5

Data aktualizacji: poniedziałek, Marzec 6, 2017

Unaczynienie tętnicze serca pochodzi od tętnic wieńcowych, prawej oraz lewej. Tętnica wieńcowa prawa znajduje początek w prawej zatoce aorty. Przebiega między prawym uszkiem a prawym stożkiem tętniczym, a następnie w bruździe wieńcowej między prawym przedsionkiem a prawą komorą. Wchodzi tym samym na przeponową powierzchnię serca, dochodząc do jego koniuszka, gdzie w przedłużeniu biegnie jej druga gałąź. Tętnica wieńcowa lewa rozpoczyna się w lewej zatoce aorty. Jej krótki pień biegnie między lewym uszkiem a pniem płucnym, w kierunku bruzdy wieńcowej. Dzieli się na gałąź międzykomorową przednią, a także na gałąź okalającą. Gałąź międzykomorowa przednia biegnie w bruździe międzykomorowej przedniej aż do koniuszka serca. Na jej przebiegu znajdują się: żyła wielka serca, naczynia chłonne oraz gałązki nerwowe splotu sercowego. Gałąź okalająca w początkowym przebiegu ukryta jest pod lewym uszkiem, aby biec w bruździe wieńcowej między lewym przedsionkiem a lewą komorą na powierzchni mostkowo ? żebrowej, by przejść do powierzchni tylnej i skończyć się na powierzchni przeponowej. Na przebiegu dochodzą do niej: żyła sercowa wielka, naczynia chłonne i gałązki splotu sercowego. Oddaje ona gałęzie wstępujące do lewego przedsionka oraz zstępujące do lewej komory. Unaczynienie serca bezpośrednio związane jest z tym, w jaki sposób serce ma działać i znajduje odzwierciedlenie w pracy wszystkich komór i przedsionków serca. Jest to połączone z funkcjonowaniem układu krwionośnego jako całości. Nasze serce cały czas musi wykonywać ciężką pracę, przez co wykorzystuje dużą ilość energii. Energia jest dostarczana przez odpowiednie ukrwienie serca. Tętnice wieńcowe odpowiadają za unaczynienie naszego serca. Występuje ono w formie lewej i prawej. Serce posiada sieć licznych włókien nerwowych układu autonomicznego tworzącą splot sercowy.