Leczenie wad serca

krwionosny-4

Data aktualizacji: poniedziałek, Marzec 6, 2017

Przede wszystkim wady serca leczy się za pomocą metod chirurgicznych. Korekcja wady ma za zadanie przywrócić prawidłowy przepływ krwi oraz warunków hemodynamicznych w sercu. Jeśli chodzi o wady zastawkowe, wykonuje się bardzo często komisurotomię lub wszczepia się biologiczne zastawki serca, które najczęściej są pochodzenia zwierzęcego. Wszczepia się również zastawki sztuczne. Najważniejsze jest, żeby korekcję kardiochirurgiczną wykonywać przed rozwojem wtórnego nadciśnienia płucnego. To istotne, ponieważ podwyższenie ciśnienia krwi w krążeniu małym może wywołać nieodwracalne zmiany przerostowe w ścianie naczyń płucnych. Wówczas zaś dojdzie do upośledzenia dyfuzji gazów w płucach. W celu ocenienia stanu naczyń płucnych stosuje się w niektórych ośrodkach kardiochirurgicznych diagnostyczną oligobiopsję płuca, a także specjalne pomiary morfometryczne oceniające grubość samych naczyń płucnych. W niektórych przypadkach stosuje się także przezskórne, a nawet i wewnątrzmaciczne leczenie wad serca. W przypadku nabytych wad serca kardiochirurdzy zazwyczaj starają się najpierw ustabilizować stan pacjenta i wyleczyć chorobę główną, która stała się przyczyną wystąpienia wady przy jednoczesnym leczeniu farmakologicznym oraz zachowawczym w odniesieniu do powstałej wady. Następuje znaczna zmiana, jeśli chodzi o dotychczasowe nawyki pacjenta. Musi on pogodzić się, iż jego tryb życia stanie się zupełnie inny aniżeli do tej pory. Pacjent pozostaje pod stałą opieką poradni kardiochirurgicznej. Obecnie istnieją już możliwość, które pozwalają na leczenie wad serca nie tylko u dorosłych osób. Leczone są także dzieci, ale również nawet płód. Nowoczesne metody leczenia wad serca nie potrzebują już otwierania klatki piersiowej, jak to bywało dawniej. Wówczas osoby starsze nie były kwalifikowane do zabiegów i umierały. Aktualnie jest możliwe leczenie osób starszych, dzięki czemu potrafią dożyć dłużej.