Funkcje układu krążenia oraz budowa ogólna serca

krwionosny-3

Data aktualizacji: poniedziałek, Marzec 6, 2017

Układ krążenia ma do spełnienia kilka zadań. Najważniejszą z nich jest transport. Transport ten odnosi się do: gazów oddechowych, substancji odżywczych, hormonów oraz zbędnych produktów przemiany materii. Poza tym, układ krwionośny pełni rolę odpornościową. Jest odpowiedzialny także za utrzymanie stałej temperatury ciała i uczestniczy w utrzymaniu stałego pH. Wynosi ono od 7,35 do 7,45. Centralnym narządem układu krwionośnego, który wspomaga działanie wszystkich powyżej wymienionych czynności jest serce. Ulokowane jest ono w klatce piersiowej, w śródpiersiu środkowym, wewnątrz worka osierdziowego. Serce złożone jest z dwóch przedsionków i dwóch komór. Prawy przedsionek serca odpowiedzialny jest za zebranie krwi z całego organizmu, poza płucami. Wyróżnia się sześć ścian przedsionka prawego: przednią, górną, tylną, przyśrodkową, boczną oraz dolną. Komora prawa pozwala na krążenie czynnościowe płuc. Pompuje ona krew pod niższym ciśnieniem aniżeli komora lewa. Z płuc krew zbierają cztery żyły uchodzące do przedsionka lewego. Są to: żyła płucna górna lewa, żyła płucna górna prawa, żyła płucna dolna lewa oraz żyła płucna dolna prawa. Z przedsionka lewego, przez zastawkę dwudzielną, krew przepływa do komory lewej, a stąd do aorty, która odpowiedzialna jest za odżywcze zaopatrzenie organizmu człowieka. Można po raz kolejny zauważyć, że budowa najważniejszego narządu, odpowiedzialnego za funkcje układu krwionośnego pozostaje w bezpośredniej zależności z tymi oto głównymi zadaniami. Zadaniami naszego układu krążenia jest transportowanie gazów oddechowych, rozprowadzanie produktów trawienia, witamin, transportowanie zbędnych produktów przemiany materii i hormonów oraz pełni funkcję ochronną. Dodatkowym zadaniem jest również utrzymanie stałej temperatury ciała. Układ krążenia składa się z serca, naczyń krwionośnych, żył, tętnic i naczyń włosowatych.