Budowa wewnętrzna serca

krwionosny-4

Data aktualizacji: środa, Czerwiec 21, 2017

Jeżeli chodzi o budowę wewnętrzną serca to na przekroju ściany serca wyróżnia się trzy warstwy. Są nimi: wsierdzie, śródsierdzie i nasierdzie. Wsierdzie to nic innego jak nabłonek płaski, który spoczywa na łącznotkankowej blaszce właściwej. Nabłonek ten wyściela wszystkie struktury w środku serca, przechodząc w śródbłonek naczyń. Na śródsierdzie składają się trzy główne elementy. Pierwszy z nich, szkielet serca znajduje się w podstawie serca między przedsionkami i komorami. Zbudowany jest z tkanki włóknistej, zbitej. Drugi element, mięsień sercowy to osobna mięśniówka przedsionków i komór. Odpowiedzialne są one za wiry i skurcze serca. Ostatnim elementem jest układ przewodzący serca. Układ ten reguluje rytmikę pracy serca, a także prawidłową kolejność skurczów w poszczególnych częściach serca. Kiedy mowa o nasierdziu, to należy wiedzieć, że jest to blaszka trzewna osierdzia surowiczego. To natomiast zbudowane jest z jednowarstwowego nabłonka płaskiego, który spoczywa na blaszce właściwej nasierdzia. Tkanka nasierdzia ma w sobie sporo adipocytów, czyli naczyń oraz nerwów, które biegną do wsierdzia. Te trzy elementy, czyli wsierdzie, śródsierdzie i nasierdzie mają za zadanie stymulować pracę serca, dlatego specjaliści podkreślają, iż większość wad serca uzależniona jest właśnie od tego, w jaki sposób funkcjonują powyższe elementy. Nieprawidłowości w ich budowie mogą bowiem znacząco wpływać na całość działania serca, a co za tym idzie, również na funkcjonowanie układu krwionośnego. Serce jest jednym z najważniejszych narządów w naszym ciele. Ścianki serca mają budową trójwarstwową: wsierdzia (wewnętrzna), śródsierdzia (środkowa), nasierdzia (zewnętrzna). Środkowa część zawiera szkielet serca, mięsień sercowy i układ przewodzący. Szkielet zbudowany jest z pierścieni włóknistych i trójkątów włóknistych. Układ przewodzący to: węzeł zatokowo-przedsionkowy, węzeł przedsionkowo-komorowy, odnoga wspólna, lewa i prawa odnoga, rozgałęzienia końcowe.