Trzy podstawowe mechanizmy termoregulacji

termo3

Data aktualizacji: środa, Czerwiec 21, 2017

Do trzech podstawowych mechanizmów termoregulacji należą: pomiary temperatury przez termoreceptory i termodetektory, zarządzanie poszczególnymi ?danymi? w ośrodku termoregulacji, jakim jest podwzgórze oraz wykonywanie odgórnych poleceń przez efektory układu termoregulacji. Kiedy chodzi o pierwszy mechanizm są to termoreceptory wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne kontrolują temperaturę wewnątrz organizmu, zewnętrzne z kolei odbierają bodźce cieplne ze środowiska zewnętrznego. Reagują na zimno i gorąco, przekazując impulsy nerwowe do podwzgórza. Termodetektory występują w podwzgórzu, gdzie reagują na zmiany temperatury docierającej do nich krwi. Drugi podstawowy mechanizm polega na pracy podwzgórza. Kontroluje ono temperaturę ciała jako swoisty ?biologiczny termostat?, odbierając i analizując wszystkie te treści, które odnoszą się bezpośrednio do temperatury ustroju zarządzając ośrodkiem straty i zachowania ciepła. Ośrodek straty ciepła odpowiedzialny jest za mechanizmy usuwania ciepła z organizmu, w gorącym środowisku. Natomiast ośrodek zachowania ciepła zachowuje je w organizmie oraz pobudza do jego wytwarzania. Układ krążenia oraz gruczoły potowe, czyli odpowiedzialny za trzeci mechanizm efektory termoregulacji fizycznej odpowiedzialne są za wymianę ciepła pomiędzy organizmem a otoczeniem, w takiej ilości, która umożliwi utrzymanie stałej temperatury wewnątrz ciała. Do trzeciej grupy zalicza się również efektory termoregulacji chemicznej, takie jak mięśnie szkieletowe czy wątrobę. Występują 3 wewnętrzne mechanizmy do utrzymywania ciepła w naszym ciele. Za wydzielanie ciepła w organizmie są odpowiedzialne wątroba, drżenie mięśniowe, cykle jałowe i działania hormonalne. Za wymianę ciepła z otoczeniem odpowiadają termiczne bariery izolacyjne jak sierść, tkanka tłuszczowa. Za oddawanie ciepła z organizmu odpowiada parowanie, czyli pocenie i ziajanie oraz kurczenie i rozkurczanie naczyń krwionośnych skóry.