Hipotermia u człowieka

termo4

Data aktualizacji: środa, Czerwiec 21, 2017

Obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu u człowieka to taki stan, kiedy to temperatura ciała spada poniżej trzydziestu pięciu stopni Celsjusza. Mamy z tym do czynienia wtedy, kiedy ma miejsce zbyt szybkie ochłodzenie organizmu odnośnie do jego zdolności wytwarzania ciepła. Jest to uwarunkowane działaniem zimnego powietrza. Przede wszystkim dzieje się tak wtedy, kiedy mamy do czynienia z zimną wodą lub zahamowaniem procesów przemiany materii. Warto wiedzieć o tym, że przechłodzenia i odmrożenia mogą zdarzyć się również w temperaturze powyżej zeru stopni Celsjusza. Do wychłodzenia może przyczynić się też niska temperatura w połączeniu z zimnym wiatrem. Wszystko to będzie również uzależnione od ogólnego stanu zdrowia konkretnego człowieka. Pierwszym stadium wychłodzenia jest okres obronny, kiedy to temperatura ciała wynosi od trzydziestu czterech do trzydziestu sześciu stopni Celsjusza. Skóra wtedy staje się blada, wargi sine, tętno i oddech przyspieszone. Pojawiają się dreszcze, dezorientacja i niepokój. Drugie stadium to stadium wyczerpania. Temperatura waha się od dwudziestu siedmiu do trzydziestu czterech stopni Celsjusza. Pojawia się kurczowe drżenie mięśni, inne objawy nasilają się, może nastąpić utrata przytomności. Trzecie stadium, czyli letarg, kiedy temperatura ciała spada poniżej dwudziestu pięciu stopni Celsjusza. Może dojść wtedy do zgonu. Z uwagi na swoje właściwości hipotermię wykorzystuje się również w medycynie, kiedy chodzi o stany z nieprawidłowym metabolizmem. Hipotermia to obniżanie temperatury wewnętrznej organizmu. U człowieka hipotermia występuje, gdy temperatura ciała człowieka spada poniżej 35 stopni. Jest to spowodowane brakiem możliwości wyprodukowania przez ciało odpowiedniej ilości ciepła przy szybkim chłodzeniu organizmu. Utrzymywanie stałej temperatury ciała jest możliwe dzięki termoregulacyjnym zdolnością organizmu.