Czym jest termoregulacja?

termo5

Data aktualizacji: środa, Czerwiec 21, 2017

Termoregulacja jest takim pojęciem, które bezpośrednio odwołuje się do organizmu ludzkiego. Dlatego dobrze będzie się zaznajomić z tym, czym ona w ogóle jest. Otóż, jest to taki stan organizmu, który pozwala na utrzymanie optymalnej temperatury. U ludzi można wyróżnić dwa typy termoregulacji. Mianowicie, chodzi o termoregulację behawioralną i fizjologiczną. Termoregulacja behawioralna to termoregulacja świadoma. Chodzi tutaj chociażby o ubieranie się odpowiednio do warunków pogodowych. Termoregulacja fizjologiczna z kolei polega na takich odruchach bezwarunkowych, które przytrafiają się człowiekowi adekwatnie do temperatury otoczenia. Na przykład są to dreszcze występujące przy obniżeniu temperatury czy też pocenie się w momencie, kiedy temperatura jest zbyt wysoka. Wymiana ciepła z otoczeniem pojawia się wtedy, kiedy temperatura otoczenia różni się od temperatury organizmu. Wewnętrznymi mechanizmami odpowiedzialnymi za wydzielanie ciepła w organizmie ludzkim są: wątroba jako główny narząd ogrzewający krew, skurcze mięśniowe powodujące wzrost temperatury, zwiększenie lub spadek aktywności tarczycy oraz cykle jałowe charakterystyczne dla brunatnej tkanki tłuszczowej. Z kolei odpowiedzialne za ograniczenie ?ucieczki? ciepła z organizmu są powietrze w nozdrzach czy tkanka tłuszczowa. Oddawanie ciepła do otoczenia zależy od kurczenia lub rozkurczania się naczyń krwionośnych skóry czy wcześniej wspomniany proces pocenia się. Warto zapewne mieć tego pełną świadomość na co dzień. Termoregulacja, czyli zdolność do utrzymywania temperatury ciała występuje najczęściej u ptaków i ssaków. U człowieka występują dwa rodzaje termoregulacji. Termoregulacja behawioralna to ubieranie się świadomie do warunków i temperatury otoczenia. Termoregulacja fizjologiczna jest oparta na odruchach bezwarunkowych takich jak mp. pocenie się, dreszcze. Wymiana ciepła może następować za pomocą promieniowania, parowania, przewodzenia lub konwekcji.