Tag Archives: wątroba funkcje

Trawienie i wchłanianie

pokarmowy-5

Do tego, by człowiek mógł swobodnie przyswoić zdecydowaną większość pożywienia, takiego jak białka, tłuszcze i węglowodany niezbędne jest trawienie. Polega ono na rozkładzie substancji prostszych, podlegających wchłanianiu. Wszystkie pokarmy mogą zostać strawione dzięki pomocy soków wydzielanych przez różne gruczoły. Na przykład ślinianki, a także gruczoły ślinowe odpowiedzialne są za produkcję śliny, zawierającą amylazę ślinową. Z kolei błona śluzowa żołądka wydziela sok, który głównie składa się z kwasu solnego i pepsyny. Jelito cienkie odpowiedzialne jest za wydzielanie soku jelitowego. Każdy z tych soków różni się składem, a co za tym idzie, również i czynnością. Poza tym, do jelit wydzielają się także dwa gruczoły, wątroba z sokiem żółciowym oraz trzustka z sokiem trzustkowym. To też wpływa na proces trawienia. Wszystkie strawione składniki ulegają następnie wchłanianiu. Wchłanianie to odbywa się w jelicie cienkim. W jelicie grubym wchłaniane są tylko niektóre substancje, takie jak woda i sole mineralne. Sam proces trawienia i wchłaniania bezpośrednio związany jest ze wszystkimi czynnościami, które odbywają się w poszczególnych częściach układu pokarmowego. Zależnie od tego więc, jak funkcjonuje układ pokarmowy można spodziewać się jego działania prawidłowego bądź zaburzonego. Procesy wchłaniania i trawienia są z tym ściśle połączone. To najważniejsze procesy, powiązane bezpośrednio z układem pokarmowym i jego rolą. Dlatego dobrze jest się w ich charakterystyce orientować. Trawienie pokarmu zaczyna się już w naszej jamie ustnej, gdzie pokarm jest rozdrabniany przez nasze zęby. Następnie pokarm dostaje się do żołądka, gdzie jest trawiony za pomocą soków trawiennych. Kolejnymi etapami przemieszczania pokarmu jest jelito cienki, a następnie jelito grube. Na samym końcu resztki pokarmu zostają uformowane w stolec i wydalone z naszego organizmu.

Działanie wątroby

pokarmowy-3

Wątroba dzieli się na cztery płaty: lewy, prawy, czworoboczny i ogoniasty. Miąższ wątroby zbudowany jest z przeplatających się płytek, a więc podstawowych komórek wątrobowych. Codzienne wydziałanie żółci przez wątrobę wynosi od około pół do litra dziennie. Między posiłkami żółć zaś zgromadzona jest w pęcherzyku żółciowym, jaki ma pojemność około pięćdziesięciu mililitrów. Funkcji wątroby jest kilka. Przede wszystkim wątroba bierze udział w metabolizmie spożytych aminokwasów, tłuszczów, węglowodanów i witamin. Poza tym, zajmuje się syntezą białek surowicy, detoksykacji i wydzielaniu żółci endogennych zbędnych produktów i zanieczyszczeń. Wątroba produkuje albuminy, jakie odpowiadają za krzepnięcie krwi, a także odpowiedzialna jest za przemianę białek i aminokwasów i tworzenie mocznika w cyklu mocznikowym. Odpowiada także za: przemianę tłuszczów i węglowodanów, syntezę cholesterolu i fosfolipidów. Ma również wpływ na stężenie glukozy we krwi i odpowiada za detoksykację leków i innych szkodliwych dla organizmu człowieka substancji toksycznych. W niej odbywa się produkcja związków ketonowych i czynników krzepnięcia oraz magazynowanie witamin: A, D i B12. Wątroba bierze udział w: termoregulacji, metabolizmie hormonów sterydowych, wytwarzaniu żółci i syntezie witaminy D3. Jak widać, rola wątroby jest ogromna i również bezpośrednio związana z jej działaniem. Warto jest z tym bliżej się zaznajomić, aby także w pełni zdać sobie sprawę, jak ważny jest to narząd dla organizmu ludzkiego. Wątroba ma spore zdolności regeneracyjne. Wątroba jest narażona na różnego rodzaju choroby. Rozróżnia się choroby zakaźne, choroby autoimmunologiczne, choroby spichrzeniowe oraz marskość wątroby. Pojawieniu się którejś z tych chorób sprzyja nieprawidłowa dieta, otyłość, nadużywanie alkoholu, długotrwałe stosowanie leków, predyspozycje genetyczne czy brak lub niedostateczna higiena rąk.

Rola i działanie układu pokarmowego człowieka

pokarmowy-2

Układ pokarmowy człowieka, zwany także układem trawiennym spełnia bardzo ważną rolę. Przede wszystkim: pobiera, wchłania oraz trawi pokarm. Dodatkowo, usuwa niestrawione resztki. Poza przesuwaniem treści pokarmowej wzdłuż przewodu pokarmowego dzięki perystaltyce, a także trawieniu, jakie połączone jest z wydzielaniem soku trawiennego i żółci i wchłanianiem układ ten ma dodatkowo wpływ na czynności układu krążenia. Na dodatek, oddziałuje na regulację nerwową i hormonalną. Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego jest przekształcanie pokarmu spożywanego przez człowieka, co dostarcza każdemu człowiekowi energii i składników odżywczych, jakich potrzebuje on do wypełniania różnych funkcji życiowych. Przewód pokarmowy zaczyna się w jamie ustnej, gdzie rozpoczyna się obróbka mechaniczna i proces trawienia. Pokarm przechodzi później przez przełyk do żołądka, w którym następuje właściwe trawienie. Jelito cienkie odpowiedzialne jest za dalsze wchłanianie pokarmu, z kolei jelito grube jest tym miejscem, w którym odbywają się końcowe fazy trawienia oraz gdzie formuje się stolec. W działaniu układu pokarmowego bardzo ważną rolę spełniają także dwa gruczoły trawienne, czyli wątroba i trzustka. Układ pokarmowy to niezwykle ważny, układ, który ma wielkie znaczenie, kiedy chodzi o działanie człowieka w ogóle. Jego rola ściśle połączona jest z tym, w jaki sposób układ ten działa. Należy poznać te najważniejsze zależności, aby mieć lepszy ogląd na to, jakie jest znaczenie układu trawiennego. Główną rolą naszego układu pokarmowego jest dostarczanie pokarmu, jego trawienie, a następnie wydalanie resztek. Pokarm zapewnia nam odpowiednie wartości odżywcze. Ważnymi elementami układu pokarmowego jest również wątroba i trzustka. Zadaniem trzustki jest wydzielanie enzymów trawiennych do dwunastnicy i insuliny, która reguluje poziom cukru. Natomiast wątroba ma za zadanie oczyszczanie naszego organizmy z trujących substancji.

Trzy podstawowe mechanizmy termoregulacji

termo3

Do trzech podstawowych mechanizmów termoregulacji należą: pomiary temperatury przez termoreceptory i termodetektory, zarządzanie poszczególnymi ?danymi? w ośrodku termoregulacji, jakim jest podwzgórze oraz wykonywanie odgórnych poleceń przez efektory układu termoregulacji. Kiedy chodzi o pierwszy mechanizm są to termoreceptory wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne kontrolują temperaturę wewnątrz organizmu, zewnętrzne z kolei odbierają bodźce cieplne ze środowiska zewnętrznego. Reagują na zimno i gorąco, przekazując impulsy nerwowe do podwzgórza. Termodetektory występują w podwzgórzu, gdzie reagują na zmiany temperatury docierającej do nich krwi. Drugi podstawowy mechanizm polega na pracy podwzgórza. Kontroluje ono temperaturę ciała jako swoisty ?biologiczny termostat?, odbierając i analizując wszystkie te treści, które odnoszą się bezpośrednio do temperatury ustroju zarządzając ośrodkiem straty i zachowania ciepła. Ośrodek straty ciepła odpowiedzialny jest za mechanizmy usuwania ciepła z organizmu, w gorącym środowisku. Natomiast ośrodek zachowania ciepła zachowuje je w organizmie oraz pobudza do jego wytwarzania. Układ krążenia oraz gruczoły potowe, czyli odpowiedzialny za trzeci mechanizm efektory termoregulacji fizycznej odpowiedzialne są za wymianę ciepła pomiędzy organizmem a otoczeniem, w takiej ilości, która umożliwi utrzymanie stałej temperatury wewnątrz ciała. Do trzeciej grupy zalicza się również efektory termoregulacji chemicznej, takie jak mięśnie szkieletowe czy wątrobę. Występują 3 wewnętrzne mechanizmy do utrzymywania ciepła w naszym ciele. Za wydzielanie ciepła w organizmie są odpowiedzialne wątroba, drżenie mięśniowe, cykle jałowe i działania hormonalne. Za wymianę ciepła z otoczeniem odpowiadają termiczne bariery izolacyjne jak sierść, tkanka tłuszczowa. Za oddawanie ciepła z organizmu odpowiada parowanie, czyli pocenie i ziajanie oraz kurczenie i rozkurczanie naczyń krwionośnych skóry.

Czym jest termoregulacja?

termo5

Termoregulacja jest takim pojęciem, które bezpośrednio odwołuje się do organizmu ludzkiego. Dlatego dobrze będzie się zaznajomić z tym, czym ona w ogóle jest. Otóż, jest to taki stan organizmu, który pozwala na utrzymanie optymalnej temperatury. U ludzi można wyróżnić dwa typy termoregulacji. Mianowicie, chodzi o termoregulację behawioralną i fizjologiczną. Termoregulacja behawioralna to termoregulacja świadoma. Chodzi tutaj chociażby o ubieranie się odpowiednio do warunków pogodowych. Termoregulacja fizjologiczna z kolei polega na takich odruchach bezwarunkowych, które przytrafiają się człowiekowi adekwatnie do temperatury otoczenia. Na przykład są to dreszcze występujące przy obniżeniu temperatury czy też pocenie się w momencie, kiedy temperatura jest zbyt wysoka. Wymiana ciepła z otoczeniem pojawia się wtedy, kiedy temperatura otoczenia różni się od temperatury organizmu. Wewnętrznymi mechanizmami odpowiedzialnymi za wydzielanie ciepła w organizmie ludzkim są: wątroba jako główny narząd ogrzewający krew, skurcze mięśniowe powodujące wzrost temperatury, zwiększenie lub spadek aktywności tarczycy oraz cykle jałowe charakterystyczne dla brunatnej tkanki tłuszczowej. Z kolei odpowiedzialne za ograniczenie ?ucieczki? ciepła z organizmu są powietrze w nozdrzach czy tkanka tłuszczowa. Oddawanie ciepła do otoczenia zależy od kurczenia lub rozkurczania się naczyń krwionośnych skóry czy wcześniej wspomniany proces pocenia się. Warto zapewne mieć tego pełną świadomość na co dzień. Termoregulacja, czyli zdolność do utrzymywania temperatury ciała występuje najczęściej u ptaków i ssaków. U człowieka występują dwa rodzaje termoregulacji. Termoregulacja behawioralna to ubieranie się świadomie do warunków i temperatury otoczenia. Termoregulacja fizjologiczna jest oparta na odruchach bezwarunkowych takich jak mp. pocenie się, dreszcze. Wymiana ciepła może następować za pomocą promieniowania, parowania, przewodzenia lub konwekcji.