Tag Archives: trzustka funkcje

Trawienie i wchłanianie

pokarmowy-5

Do tego, by człowiek mógł swobodnie przyswoić zdecydowaną większość pożywienia, takiego jak białka, tłuszcze i węglowodany niezbędne jest trawienie. Polega ono na rozkładzie substancji prostszych, podlegających wchłanianiu. Wszystkie pokarmy mogą zostać strawione dzięki pomocy soków wydzielanych przez różne gruczoły. Na przykład ślinianki, a także gruczoły ślinowe odpowiedzialne są za produkcję śliny, zawierającą amylazę ślinową. Z kolei błona śluzowa żołądka wydziela sok, który głównie składa się z kwasu solnego i pepsyny. Jelito cienkie odpowiedzialne jest za wydzielanie soku jelitowego. Każdy z tych soków różni się składem, a co za tym idzie, również i czynnością. Poza tym, do jelit wydzielają się także dwa gruczoły, wątroba z sokiem żółciowym oraz trzustka z sokiem trzustkowym. To też wpływa na proces trawienia. Wszystkie strawione składniki ulegają następnie wchłanianiu. Wchłanianie to odbywa się w jelicie cienkim. W jelicie grubym wchłaniane są tylko niektóre substancje, takie jak woda i sole mineralne. Sam proces trawienia i wchłaniania bezpośrednio związany jest ze wszystkimi czynnościami, które odbywają się w poszczególnych częściach układu pokarmowego. Zależnie od tego więc, jak funkcjonuje układ pokarmowy można spodziewać się jego działania prawidłowego bądź zaburzonego. Procesy wchłaniania i trawienia są z tym ściśle połączone. To najważniejsze procesy, powiązane bezpośrednio z układem pokarmowym i jego rolą. Dlatego dobrze jest się w ich charakterystyce orientować. Trawienie pokarmu zaczyna się już w naszej jamie ustnej, gdzie pokarm jest rozdrabniany przez nasze zęby. Następnie pokarm dostaje się do żołądka, gdzie jest trawiony za pomocą soków trawiennych. Kolejnymi etapami przemieszczania pokarmu jest jelito cienki, a następnie jelito grube. Na samym końcu resztki pokarmu zostają uformowane w stolec i wydalone z naszego organizmu.

Rola i działanie układu pokarmowego człowieka

pokarmowy-2

Układ pokarmowy człowieka, zwany także układem trawiennym spełnia bardzo ważną rolę. Przede wszystkim: pobiera, wchłania oraz trawi pokarm. Dodatkowo, usuwa niestrawione resztki. Poza przesuwaniem treści pokarmowej wzdłuż przewodu pokarmowego dzięki perystaltyce, a także trawieniu, jakie połączone jest z wydzielaniem soku trawiennego i żółci i wchłanianiem układ ten ma dodatkowo wpływ na czynności układu krążenia. Na dodatek, oddziałuje na regulację nerwową i hormonalną. Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego jest przekształcanie pokarmu spożywanego przez człowieka, co dostarcza każdemu człowiekowi energii i składników odżywczych, jakich potrzebuje on do wypełniania różnych funkcji życiowych. Przewód pokarmowy zaczyna się w jamie ustnej, gdzie rozpoczyna się obróbka mechaniczna i proces trawienia. Pokarm przechodzi później przez przełyk do żołądka, w którym następuje właściwe trawienie. Jelito cienkie odpowiedzialne jest za dalsze wchłanianie pokarmu, z kolei jelito grube jest tym miejscem, w którym odbywają się końcowe fazy trawienia oraz gdzie formuje się stolec. W działaniu układu pokarmowego bardzo ważną rolę spełniają także dwa gruczoły trawienne, czyli wątroba i trzustka. Układ pokarmowy to niezwykle ważny, układ, który ma wielkie znaczenie, kiedy chodzi o działanie człowieka w ogóle. Jego rola ściśle połączona jest z tym, w jaki sposób układ ten działa. Należy poznać te najważniejsze zależności, aby mieć lepszy ogląd na to, jakie jest znaczenie układu trawiennego. Główną rolą naszego układu pokarmowego jest dostarczanie pokarmu, jego trawienie, a następnie wydalanie resztek. Pokarm zapewnia nam odpowiednie wartości odżywcze. Ważnymi elementami układu pokarmowego jest również wątroba i trzustka. Zadaniem trzustki jest wydzielanie enzymów trawiennych do dwunastnicy i insuliny, która reguluje poziom cukru. Natomiast wątroba ma za zadanie oczyszczanie naszego organizmy z trujących substancji.

Trzustka

Trzustka położona jest w górnej części jamy brzusznej. Dokładnie, leży w górnej części brzucha, poprzecznie, za żołądkiem. Składa się z głowy, trzonu i ogona i ma strukturę płatowo-zrazikową. Zazwyczaj waży od 60 do 125 g, ma 20 cm długości i 5 cm szerokości. Trzustka w porównaniu do pozostałych gruczołów układu dokrewnego jest za równo gruczołem zewnątrzwydzielniczym, który wydziela enzymy oraz gruczołem wewnątrzwydzielniczym produkującym hormony. Komórki wytwarzające hormony są zgromadzone w skupiskach nazywanych wyspami trzustkowymi lub wyspami Langerhansa. Tymi komórkami są komórki alfa, beta oraz delta. Wszystkie hormony produkowane przez trzustkę są ważne dla organizmu, ponieważ pomagają w utrzymaniu równowagi biochemicznej. Komórki alfa produkują glukagon, który pobudza przemiany glikogenu w wątrobie, zwiększa poziom cukru we krwi. Zwiększa on także rozkład białek w mięśniach i uwalnianie aminokwasów, a także przyspiesza wchłanianie glukozy w jelitach. Komórki beta wydzielają insulinę, która pobudza procesy anaboliczne, a hamuje kataboliczne. Insulina jest hormonem o budowie białkowej, a dokładnie – polipeptydowej. Aktywuje ona syntezę glikogenu w wątrobie oraz mięśniach, zmniejsza poziom cukru we krwi, zmniejsza rozpad glikogenu, ułatwia wchłanianie glukozy, aminokwasów, jonów potasowych i fosforanowych do komórek mięśniowych. Komórki delta wytwarzają somatostatynę, która hamuje uwalnianie hormonów. Trzustka wydziela jeszcze dwie substancje takie jak peptyd trzustkowy i gastryna. Trzustka to narząd gruczołowy, który znajduje się w górnej części jamy brzusznej. Jej kształt jest nieregularny, wydłużony i spłaszczony. Trzustka wydziela wiele enzymów takich np. jak: amylaza trzustkowa, trypsynogen, lipaza trzustkowa. Trzustkę można podzielić na kilka części: głowę, szyjka tzw. cieśnią, trzon i ogon. Najczęstszymi chorobami trzustki jest jej ostre i przewlekłe zapalenie, nowotwór i torbiele.

Układ dokrewny

Układ dokrewny jest układem regulującym i koordynującym działanie różnych części ciała. Takie funkcje pełni również układ nerwowy. Są to, zatem dwa główne układy, dzięki którym nasz organizm funkcjonuje prawidłowo, a wszystkie procesy są zharmonizowane. Układ dokrewny jest to układ hormonalny zbudowany z gruczołów wewnątrzwydzielniczych. Oznacza to, że substancje przez te gruczoły wydzielane, dostają się do krwi i dzięki niej są transportowane do różnych zakamarków ciała. Substancje wydzielane przez te gruczoły nazywamy hormonami. To właśnie te substancje wpływają na różne mechanizmy zachodzące w ludzkim ciele. Regulują intensywność i kierunki procesów zachodzących w organizmie. Zmniejszenie- niedoczynność- lub zwiększenie- nadczynność- wydzielania, któregoś z hormonów, może zakłócić równowagę wewnętrzną organizmu i doprowadzić do choroby. W przeciwieństwie do układu nerwowego, którego działanie jest natychmiastowe, hormony działają znacznie wolniej, a efekty są długotrwałe. Gruczoły dokrewne znajdują się w różnych częściach ludzkiego organizmu. Są zróżnicowane pod względem budowy, wielkości oraz kształtu. Są silnie ukrwione i pozbawione własnych przewodów wyprowadzających. Można podzielić je na dwa rodzaje: czyste, które wydzielają prawie wyłącznie hormony oraz mieszane, które oprócz hormonów wydzielają również inne substancje pełniące różne funkcje w organizmie. W skład układu dokrewnego człowieka wchodzą takie gruczoły jak: szyszynka, przysadka mózgowa, tarczyca, przytarczyce, grasica, trzustka, nadnercze, jajniki, jądra. Układ dokrewny jest również inaczej nazywany układem hormonalnym lub wydzielniczym. Działa on dzięki hormonom, które są produkowane przez narządy i gruczoły. Układ dokrewny kontroluje i zarządza wieloma komórkami w różnych częściach naszego ciała. Najczęstszymi dolegliwościami jest nadmierne tycie lub chudnięcie, nadmierna suchość skóry, nadmierny apetyt, ciągłe uczucie zmęczenia, bezsenność lub trudności z zasypianiem.