Tag Archives: szkielet człowieka

Budowa wewnętrzna serca

krwionosny-4

Jeżeli chodzi o budowę wewnętrzną serca to na przekroju ściany serca wyróżnia się trzy warstwy. Są nimi: wsierdzie, śródsierdzie i nasierdzie. Wsierdzie to nic innego jak nabłonek płaski, który spoczywa na łącznotkankowej blaszce właściwej. Nabłonek ten wyściela wszystkie struktury w środku serca, przechodząc w śródbłonek naczyń. Na śródsierdzie składają się trzy główne elementy. Pierwszy z nich, szkielet serca znajduje się w podstawie serca między przedsionkami i komorami. Zbudowany jest z tkanki włóknistej, zbitej. Drugi element, mięsień sercowy to osobna mięśniówka przedsionków i komór. Odpowiedzialne są one za wiry i skurcze serca. Ostatnim elementem jest układ przewodzący serca. Układ ten reguluje rytmikę pracy serca, a także prawidłową kolejność skurczów w poszczególnych częściach serca. Kiedy mowa o nasierdziu, to należy wiedzieć, że jest to blaszka trzewna osierdzia surowiczego. To natomiast zbudowane jest z jednowarstwowego nabłonka płaskiego, który spoczywa na blaszce właściwej nasierdzia. Tkanka nasierdzia ma w sobie sporo adipocytów, czyli naczyń oraz nerwów, które biegną do wsierdzia. Te trzy elementy, czyli wsierdzie, śródsierdzie i nasierdzie mają za zadanie stymulować pracę serca, dlatego specjaliści podkreślają, iż większość wad serca uzależniona jest właśnie od tego, w jaki sposób funkcjonują powyższe elementy. Nieprawidłowości w ich budowie mogą bowiem znacząco wpływać na całość działania serca, a co za tym idzie, również na funkcjonowanie układu krwionośnego. Serce jest jednym z najważniejszych narządów w naszym ciele. Ścianki serca mają budową trójwarstwową: wsierdzia (wewnętrzna), śródsierdzia (środkowa), nasierdzia (zewnętrzna). Środkowa część zawiera szkielet serca, mięsień sercowy i układ przewodzący. Szkielet zbudowany jest z pierścieni włóknistych i trójkątów włóknistych. Układ przewodzący to: węzeł zatokowo-przedsionkowy, węzeł przedsionkowo-komorowy, odnoga wspólna, lewa i prawa odnoga, rozgałęzienia końcowe.

Kilka informacji o osteoporozie

kosci-3

Osteoporoza jest układową chorobą kości, która charakteryzuje się małą masą oraz obniżoną jakością tkanki kostnej. W skutek tego szkielet częściej narażony jest na złamania, nawet po takich urazach, które nie doprowadziłyby do żadnych komplikacji. Z języka greckiego wyraz ?osteoporoza? oznacza ?dziurawą kość?, co poniekąd oddaje istotę osteoporozy. Zaburzone są procesy niszczenia i odnowy kośćca, jakie powinny pozostawać w równowadze. Osoba chorująca na osteoporozę traci więcej tkanki kostnej, niż organizm jest w stanie odbudować. Choroba ta pojawia się głównie u kobiet po menopauzie i mężczyzn w podeszłym wieku, jednak zdarzają się i przypadki, że dotyczy ona dzieci. Samo leczenie osteoporozy polega na zwiększaniu masy kości. Wyróżnia się osteoporozę pierwotną, której nie wywołują ani choroby ani leki, a także osteoporozę wtórną, pojawiającą się w wyniku chorób takich jak: nadczynność tarczycy, cukrzyca, niewydolność nerek czy hemofilia. Kiedy chodzi o leki to wpływ na pojawienie się osteoporozy mają niektóre leki anty padaczkowe, przeciwnowotworowe lub też doustne antykoagulanty, które stosowane są u osób z zaburzeniami układu krwionośnego. Podejrzenie osteoporozy powinno pojawić się u tych osób, u których występują bardzo często badania. Pozwala ją również stwierdzić badanie mineralizacji kości. Na rozwój choroby mają wpływ zarówno czynniki genetyczne, środowiskowe, jak i styl życia czy sposób odżywiania. Leczenie polega na leczeniu farmakologicznym i zmianie stylu życia. Osteoporozę możemy podzielić na miejscową, uogólniona pierwotna i uogólniona wtórna. Jest to choroba metaboliczna kości, która charakteryzuje się niską masą kostną i upośledzeniem tkanki kostnej. Osteoporoza inaczej zwana jest również zrzeszotnica kości. Ta choroba jest uznawana za chorobę kobiet, ale coraz częściej występuje również u mężczyzn.

Szkielet osiowy i szkielet kończyn

kosci-2

Na szkielet osiowy składają się czaszka, kręgosłup oraz klatka piersiowa. Czaszka zbudowana jest z mózgoczaszki i trzewioczaszki. Mózgoczaszka osłania mózgowie. Składają się na nią: kość czołowa, dwie kości ciemieniowe, kość potyliczna, dwie kości skroniowe, kość klinowa oraz kość sitowa. Trzewioczaszka są to parzyste, jak i nieparzystych kości twarzy. Parzystymi kościami są: kości szczęki górnej, jarzmowe, łzowe, nosowe, podniebienne i małżowiny. Pojedyncze kości to z kolei szczęka dolna i lemiesz. Kręgosłup, wliczający się do szkieletu osiowego składa się z trzydziestu trzech bądź trzydziestu czterech kręgów. Kręgosłup można podzielić na poszczególne odcinki. Odcinek szyjny zawiera siedem kręgów, piersiowy ? dwanaście, lędźwiowy ma pięć kręgów, krzyżowy posiada pięć kręgów, a odcinek ogonowy, czyli tak zwana kość ogonowa od czterech do pięciu. Trzecia część szkieletu osiowego, czyli klatka piersiowa, składa się z dwunastu par żeber, mostka i części piersiowej kręgosłupa. Szkielet kończyn to: obręcz barkową, kości kończyn górnych, kość miedniczną oraz kości kończyn dolnych. Dzięki obręczy barkowej, na którą składają się łopatka i obojczyk, kości kończyn górnych mogą łączyć się z kościami tułowia. Kości kończyn górnych to: kość ramienna, dwie kości przedramienia oraz kości ręki i palców. Na kość miedniczną składają się: kość kulszowa, łonowa i biodrowa. Kości kończyn dolnych to: kość udowa, dwie kości podudzia, siedem kości stepu, pięć kości śródstopia i kości pięciu palców. Szkielet osiowy u człowieka obejmuje czaszkę, kręgosłup i klatkę piersiową. Nasz kręgosłup zbudowany jest z 33 lub 34 kręgów. Między każdymi kręgami znajdują się dyski, które mają za zadanie amortyzować. Kręgosłup jest podporą ciała i chroni rdzeń kręgowy. Klatka piersiowa ma 12 par żeber, mostek i 12 par kręgów piersiowych. Jej głównym zadaniem jest ochrona serca i płuc.

Funkcje układu kostnego

kosci-4

Układ kostny człowieka spełnia wiele ważnych funkcji. Najważniejszą z nich jest to, że nadaje on ciału człowieka odpowiedni kształt oraz stanowi jego podporę. Szkielet to podstawa ciała, bez niego człowiek byłby bezkształtny, ponieważ większość organów w ciele jest miękka. Funkcja wspierająca jest więc najważniejsza. Kości osłaniają również najważniejsze narządy ludzkiego organizmu, tym samym skutecznie go ochraniając. Za to zadanie odpowiedzialna jest klatka piersiowa, czaszka czy kości miednicy. Układ kostny, jako że jest twardy i odporny na uderzenia zabezpiecza ważne organy wewnętrzne takie jak mózg, rdzeń kręgowy, serce i płuca. Poza tym, kości mogą magazynować sole mineralne, wapń oraz brać udział w tworzeniu się krwi. Te związki mineralne tworzą masę kostną. Kiedy w organizmie brakuje wapnia jest on uwalniany właśnie z kości. Produkcja białych i czerwonych krwinek odbywa się w czerwonym szpiku kostnym, czyli tam gdzie ulokowany jest mostek, łopatki i kręgi. W reszcie kości znajduje się żółty szpik kostnym, czyli komórki tłuszczowe. Kolejną funkcją szkieletu jest ruch. Stawy i mięśnie, czyli ruchome połączenia kości tworzą razem system, który za zadanie ma kontrolować ruchy człowieka. Dlatego mówi się, że ciało działa poniekąd na zasadzie dźwigni. Jak widać, funkcje szkieletu rzeczywiście są nad wyraz istotne. Bez niego nie byłoby możliwe normalne funkcjonowanie człowieka. W związku z tym, dobrze jest mieć świadomość tego, jak on działa. To znaczący układ w ciele ludzkim. Najważniejszą funkcją naszego układu kostnego jest podporą naszego ciała za pomocą szkieletu. Również do niego doczepione są nasze kości. Nasz układ kostny odgrywa też rolę w trakcie poruszania się i przenoszenia siły mięśni. Chroni ważne narządy w naszym ciele takie jak mózg, rdzeń kręgowy czy serce. W nim znajduje się również wiele ważnych pierwiastków takich np. wapń, który stanowi 99% zawartego w naszym organizmie.

Budowa układu kostnego

kosci-5

Układ kostny stanowi poniekąd ?rusztowanie? każdego człowieka. Z tego względu dobrze jest zaznajomić się z jego budową. Dzięki temu będzie można zrozumieć wiele mechanizmów odpowiadających za to, jakie ludzki szkielet spełnia funkcje. Układ kostny człowieka zbudowany jest ze specjalnych komórek kostnych, które razem tworzą tak zwane ?listewki kostne?. Kości zbudowane są z elementów organicznych oraz nieorganicznych. Składnikiem organicznym kości jest głównie białko. Dzięki niemu kości są sprężyste. Ogólnie, składniki organiczne stanowią około trzydzieści procent budulca kości. Składnikami nieorganicznymi są sole mineralne, jakie wpływają bezpośrednio na wytrzymałość kości. Te z kolei stanowią około siedemdziesięciu procent budulca kości. W układ kostny człowieka wlicza się nieco ponad dwieście kości. Szkielet dzieli się na szkielet osiowy i szkielet kończyn. W skład szkieletu osiowego wchodzą: czaszka, kręgosłup i klatka piersiowa. W szkielet kończyn zalicza się: kości obręczy barkowej, kości obręczy miednicowej oraz kości kończyn. Kości można podzielić biorąc pod uwagę ich kształt. Wyróżnia się wówczas: kości długie, kości krótkie, kości płaskie, nieregularne oraz pneumatyczne. Co bardzo ciekawe, przez całe życie człowieka dwieście sześć kości wchodzących w skład układu kostnego człowieka cały czas zmienia swoją budowę, jak i kształt. Największą zmianę na tym polu można zauważyć w okresie dojrzewania. Z kolei, w około trzydziestym roku życia kości uzyskują swoją maksymalną masę. Nasz układ kostny zbudowany jest z tkanki kostnej oraz tkanki chrzęstnej, która występuje w niewielkiej ilości. Głównym elementem są kości, które utworzone są z żywej tkanki kostnej. Osteocyty odpowiadają za odżywienie kości, osteoklasty za rozpuszczanie i trawienie tkanki kostnej, a także osteoblasty, które budują kości. Dzięki tym komórką nasze kości są w ciągłej przebudowie. Naukowcy szacują, że około 10% masy kostnej w naszym ciele w ciągu roku jest wymieniane.