Tag Archives: objawy menopauzy

Zmiany w czasie menopauzy

Zmiany wewnętrzne  w czasie menopauzy nie są ani tak uderzające, ani tak draż­niące jak oznaki zewnętrzne. Mogą pojawiać się niektóre męs­kie cechy, na przykład zarost na twarzy, szczególnie wokół ką­cików ust. Wiele zaburzeń można zmniejszyć przez podawanie hormonów, a definitywne wystąpienie klimakterium można długo oddalać. Można sztucznie przedłużać stary rytm menstruacyjny, jak to czyni wiele tysięcy kobiet amerykańskich, hormonów uży­wa się jednak częściej dla zmniejszenia dolegliwości okresu przejściowego. Środki uspokajające uważa się na ogół za lepsze od leczenia hormonalnego. Choć bóle głowy są częste w tym okresie, menopauza prawie zawsze likwiduje migreny. Tej ko­rzyści przeciwstawić można większą skłonność do cukrzycy u ko­biet po klimakterium, co łatwo udowodnić: dodanie estrogenu do potrzebnej insuliny szybko zmniejsza zapotrzebowanie na tę ostatnią. Estrogen jest hormonem produkowanym przez rozwi­jający się pęcherzyk, bez czynnego jajnika nie rozwijają się pę­cherzyki zawierające jaja ani nie powstaje estrogen. Zależność chemiczna między estrogenem i cukrzycą jest zarówno skompli­kowana, jak i niejasna. mi kobieta dopuszcza do tycia, mniej dbając o dietę, ale cx> sami niedobór estrogenu, któremu towarzyszy zmniejszenie stwarzanej energii, nie idzie w parze ze zmniejszeniem pobiera­nego pokarmu; kobieta je tylko tyle, ile jadła zawsze, ale ty i mimo to. Z redukcją estrogenu związane jest również rozcieńczenie skóry i zanik kostny. Ten ostatni może czasami dawać poważniejsze następstwa, jak bóle i ogólną demineralizację koić ale takie odległe zmiany, choć mogą być zapoczątkowane przez menopauzę, nie są na ogół uważane za objaw zespołu klimakterycznego. Najbardziej typowe są następstwa krótkoterminowa jak wypieki itp. Najwięcej zmian w ciele kobiety zachodzi w okresie przed menopauzą. Wówczas kobiety skarżą się na zmiany nastroju, brak libida, problemy z sercem czy spadek energii. Następują również zmiany w macicy i pochwy kobiety. Pojawiają się różne objawy. Kobiety uznają ten okres za jeden z najgorszych.

Objawy menopauzy

Jakkolwiek menopauza zmienia radykalnie zdolność reproduk­cyjną kobiety, to jednak nie musi ona prowadzić do zmiany wy­dolności płciowej ani potrzeb płciowych, u niektórych kobiet niemożność zajścia w ciążę zwiększa nawet ochotę. U innych zmiana wywołuje uświadomienie sobie ostatniej okazji i większe zdecydowanie, aby się wyszumieć, jak długo to możliwe i jak długo ich partnerzy są skłonni zaspokoić ich pragnienia. Czasem pożądanie wzrasta jako bezpośredni fizyczny skutek zmian klimakterycznych, częściej jednak zmniejsza się i pożądanie, i roz­kosz, a zmiana staje się wymówką dla przerwania współżycia płciowego, zwłaszcza jeśli i przedtem nie było ono zbyt szczęśli­we. Jeśli jednak współżycie jest zadowalające, to nie ma powo­du, dla którego zatrzymaniu procesu dojrzewania jaj ma towarzy­szyć zaniechanie stosunków płciowych. Żadna kobieta nie może przewidzieć, która miesiączka będzie jej ostatnią. Jeśli zapisuje systematycznie zmiany w swym cy­klu, to ginekolog potrafi to mniej więcej przepowiedzieć, jednak dla większości kobiet dopiero brak miesiączki pozwala na uświa­domienie sobie, że poprzednia była ostatnia. Ostatni przejaw aktywności zamierającego układu reprodukcyjnego ma dla ko­biety mniejsze znaczenie niż ustąpienie towarzyszących temu objawów. Są one w większości bardzo nieprzyjemne. Polegają na wypie­kach, bólach i zawrotach głowy, skłonności do tycia, niezrównoważeniu nerwowym, świądzie i bezsenności. Wypieki mogą by: krótkotrwałe, ale mogą także występować często i trwało długo, nieraz w połączeniu z obfitymi potami. Nadmiernie suchości we dnie czy mokra od potu w nocy kobieta może dojść do całkowitego wyczerpania i mieć wszystkiego dosyć. W połączeń:; z innymi objawami, a także ze stanami emocjonalnymi: poczu­cia niedoskonałości, braku atrakcyjności i depresji ? meno­pauza może być ponurym przeżyciem. Tzw. okres przedmenopauzalny występuje u kobiet 6 lat przed menopauzą. Wówczas występują zazwyczaj wydłużone cykle, nietypowe krwawienia. Mogą również pojawić się w tym okresie krwawienia czynnościowe. Pojawiają się także zmiany zanikowe nabłonka pochwy oraz szyjki macicy co może prowadzić do stanów zapalnych dolnego odcinka narządu płciowego. Pojawiają się również problemy z nietrzymaniem moczu.