Zmysł równowagi

sluch-5

Data aktualizacji: wtorek, Marzec 7, 2017

Receptory zaliczające się do zmysłu równowagi znajdują się bezpośrednio w uchu, w związku z czym warto też poznać podstawowe informacje na temat tego zmysłu. Kanały półkoliste, a także woreczek i łagiewka, umiejscowione w przedsionku są odpowiedzialne za odbiór informacji o ruchu i położeniu ciała. To właśnie te części tworzą narząd równowagi. Kanały półkoliste to trzy łukowato wygięte kanały, znajdujące się w trzech płaszczyznach, które są do siebie prostopadłe. Znajduje się w nich płyn, który wyścielony jest orzęsionym nabłonkiem zmysłowym. Kiedy człowiek ruszą głową w którąkolwiek stronę płyn ten przemieszcza się wtedy przynajmniej w jednym kanale, podrażniając receptory. Dzięki temu, kanały półkoliste pozwalają odbierać wiadomości o ruchu obrotowym oraz o przyspieszeniu kątowym. Woreczek i łagiewka, poza tym, że zawierają płyn oraz nabłonek, wyposażone są jeszcze w kryształki węglanu wapnia, zwane otolitami. To one w trakcie ruchów głowy uciskają poszczególne komórki zmysłowe. Tym samym, woreczek i łagiewka mają za zadanie rejestrować informacje o przyspieszeniu liniowym, a także o prędkości poruszania się ciała ludzkiego. Wiadomości z tych obu części narządu równowagi przekazywane są do mózgu. Tam też następuje ich analiza oraz pobudzenie mięśni w celu zachowania właściwej pozycji ciała, kiedy zajdzie taka potrzeba. Zmysł równowagi jest ważny, dlatego w trakcie występowania jego zaburzeń człowiek nie porusza się jak powinien. Często związane jest to z zaburzeniami słuchu. Zmysł naszej równowagi może zostać zaburzony przez następujące choroby: choroba Ménière’a, zapalenie błędnika, wędrujące otolity, uszkodzenie błony bębenkowej, nerwiak nerwu słuchowego. Gdy nie chcemy mieć problemów z naszym słuchem lub z naszą równowagą to powinniśmy dbać o nasz słuch. Unikajmy miejsc o wysokim hałasie, a gdy już musimy tam przebywać to używajmy słuchawek ochronnych.