Uwaga słuchowa

sluch-4

Data aktualizacji: wtorek, Marzec 7, 2017

Uwaga słuchowa, czyli po prostu słuchanie to proces aktywny, który powiązany jest z szeregiem czynności, nie tylko bezpośrednio związanych z narządem słuchu. To umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych. I o ile słyszenie jest czymś, co jest zależne od narządu słuchu, to słuchanie należy do takich umiejętności, które rozwijają się przez całe życie człowieka. Dlatego też i te osoby, które mają bardzo dobre wyniki w badaniu audiometrycznym, czyli takim, które pozwala określić stan słuchu danej osoby mogą mieć na co dzień problemy ze słuchaniem. Jest u nich w pewnym stopniu upośledzona uwaga słuchowa. Te osoby między innymi mogą zadawać często pytania proszące o powtórzenie wypowiedzi, jak i niedosłyszeć, jednak w ich przypadku nie będzie mieć to absolutnie niczego wspólnego z uszkodzeniem słuchu. Problemy z uwagą słuchową mogą na przykład pojawić się wtedy, kiedy ktoś przeżyje silne wstrząsy emocjonalne. Warto skupiać się na tym, by kiedy ktoś cierpi na problemy z uwagą słuchową nie bagatelizować tego, ale dążyć do znalezienia przyczyny. Później być może będzie potrzebne oddziaływanie psychologiczne. Należy po prostu znaleźć tę barierę, która normalnie słyszącej osobie nie pozwala słyszeć i odbierać rzeczywistych dźwięków w taki sposób, jak powinna ona to robić. Można również zachęcać taką osobę do większej pracy nad sobą co także powinno przynieść właściwe rezultaty. Kiedy ktoś podchodzić będzie do tego w ten sposób, szybko znajdzie możliwe do zrealizowania rozwiązanie. Mogą również wystąpić problemy z uwagą słuchową u człowieka. Objawia się to zazwyczaj kłopotami z koncentracją uwagi, braku umiejętności skupienia uwagi na głosie, czytaniem ze zrozumieniem lub w trudności w nauce języków obcych. Występuje również Centralne Zaburzenie Przetwarzania Słuchowego. Aby poprawić naszą uwagę słuchową stosuje się metodę JOHANSEN IAS i metodę Tomatisa. Obie te metody pomagają w stymulacji mózgu na odbiór i poznawanie świata.