Uszkodzenie narządu słuchu

sluch-3

Data aktualizacji: wtorek, Marzec 7, 2017

Ucho ludzkie, a ogólniej rzecz mówiąc narząd słuchu, jest wrażliwy na częstotliwości od szesnastu do dwudziestu tysięcy Herców. Warto wiedzieć, że częstotliwość powyżej piętnastu Herców jest słyszalna tylko i wyłącznie przez dzieci. Na pewne dźwięki bowiem, w określonych latach życia dorośli po prostu nie reagują. Najbardziej czułe ucho jest wtedy, kiedy otrzymuje impulsy o częstotliwości od dwóch do trzech tysięcy Herców. Górna granica natomiast wynosi od stu dziesięciu do stu dwudziestu decybeli. Wówczas człowiek odczuwa już charakterystyczny ból w uszach. Możliwe jest również uszkodzenie narządu słuchu. Szczególnie, kiedy przy takich dźwiękach spędza się wiele czasu i często. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do niedającego się naprawić uszkodzenia słuchu. Typowo fizjologiczne zmiany słuchu związane są zarówno z wiekiem, jak i z płcią. Przyjmuje się, że mężczyźni przestają słyszeć o wiele szybciej niż kobiety. Uszkodzenie słuchu zależy w takiej samej mierze od czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Mogą to być czynniki typowo genetyczne, jak i uszkodzenie może wystąpić na skutek choroby lub urazu. Wyróżnia się cztery stopnie uszkodzenia słuchu: lekkie, umiarkowane, znaczne i głębokie. Klasyfikacji tej dokonuje się, mierząc ubytki w decybelach, robiąc to też osobno dla każdego ucha. Głuchota to całkowite zaniknięcie czynności narządu słuchu. Jako, że w uchu znajdują się receptory zmysłu równowagi, często zaburzeniom słuchu towarzyszą również i  zaburzenia równowagi. Nasze ucho jest ważnym elementem naszego ciała. Niestety urząd słuchowy również możemy uszkodzić. Powodami uszkodzenia naszego słuchu może być słuchanie zbyt głośnej muzyki, przebywanie w pomieszczeniach o wyższym natężeniu hałasu czy uszkodzenie w wyniku choroby, czy w czasie wypadku. Dbanie o nasz narząd słuchowy jest bardzo istotne. Musimy przede wszystkim stosować słuchawki ochronne, gdy jesteśmy w miejscu, gdzie występuje duży hałas.