Najczęstsze przyczyny zaburzeń słuchu

sluch-2

Data aktualizacji: wtorek, Marzec 7, 2017

Niektóre z typów zaburzeń słuchu mają różny charakter. Mogą one bowiem mieć charakter ustabilizowany, jak i postępujący. Są i takie, które pozwalają na wyleczenie i poprawę słyszenia, na przykład na skutek leczenia operacyjnego. Dobrze jest zapoznać się z przyczynami zaburzeń słuchu. Najczęściej wyróżnia się czynniki: dziedziczne, działające w okresie ciąży, okołoporodowe oraz te, które pojawiają się w okresie wczesnodziecięcym. Do pierwszej grupy można zaliczyć: niedosłuch skojarzony z innymi wadami, odosobnioną mutację genetyczną, czy te czynniki, które występują rodzinnie. Do drugiej, czyli do grupy czynników działających w okresie ciąży wlicza się przebyte w czasie ciąży ostre infekcje i choroby zakaźne, przede wszystkim te wirusowe. Poza tym, można jeszcze do tego zaliczyć: przewlekłe choroby matki, zaburzenia hormonalne, zatrucia i narażenia na substancje toksyczne typu rtęć czy ołów, przewlekły hałas i wibracje oraz promieniowanie radioaktywne. Czynniki okołoporodowe, mogące przyczynić się do występowania zaburzeń słuchu to: wcześniactwo, niska masa urodzeniowa, niedotlenienie okołoporodowe i zamartwica, a także choroby okresu okołoporodowego, na przykład zakażenia, czy nasilona żółtaczka. Czwarta grupa czynników, czyli te, jakie działają w okresie wczesnodziecięcym dotyczy ciężkich zakażeń posocznicą czy zapalenia opon mózgowo ? rdzeniowych, częstych zapaleń uszu, urazów głowy, urazów akustycznych, chorób neurologicznych oraz przyjmowania niektórych leków ototoksycznych. Najczęstszymi zaburzeniami naszego słuchu jest przede wszystkim hałas. W obecnym świecie dookoła nas występuje cały czas duży hałas. W miarę możliwości powinniśmy unikać przebywania w takich miejscach lub stosować odpowiednie słuchawki ochronne, lub zatyczki. Gdy niestety uszkodzimy nasz słuch to będziemy zmuszeni do korzystania z aparatu słuchowego. Obecnie te aparaty są bardzo małe w porównaniu do lat wcześniejszych co powoduje, że są niewidoczne.