Głuchota

sluch-1

Data aktualizacji: wtorek, Marzec 7, 2017

Wyróżnia się trzy typy głuchoty. Jest to głuchota dziedziczna, wrodzona oraz nabyta. Za głuchotę dziedziczną uważa się ten rodzaj głuchoty, która występuje również u innych członków rodziny. Może ona być dominująca lub recesywna. Dominująca występuje najczęściej z innymi zaburzeniami. Ważne jest to, by pamiętać, że nie zawsze ujawnia się ona od razu po urodzeniu. Głuchota recesywna nie musi z kolei pojawiać się w każdej generacji. Za głuchotę wrodzoną odpowiedzialne są przebyte w czasie ciąży przez matkę bardzo ostre infekcje, jak i choroby zakaźne, głównie te wirusowe. Również przewlekłe choroby matki, czy jej zaburzenia hormonalne i wszelkie zatrucia mogą za to odpowiadać. Głuchota nabyta związana jest albo z wadami występującymi w okresie okołoporodowym, albo tymi, które powstały w trakcie rozwoju danego dziecka. W czasie porodu słuch dziecka jest narażony na uszkodzenia na przykład wtedy, kiedy na skutek urazów pojawią się silne krwawienia i niedotlenienie. Jest to też związane z urazami mechanicznymi, jakie mogą wystąpić w trakcie porodu. Kiedy dziecko się urodzi przyczyny powodujące głuchotę można zaliczyć do dwóch okresów rozwojowych. Do trzeciego roku życia dziecka oraz później. W pierwszą grupę zalicza się przewlekłe zapalenia ucha środkowego, zapalenie opon mózgowych, ciężkie urazy oraz zakaźne choroby dziecięce. Przyczynami od czwartego roku życia mogą być: urazy mechaniczne, urazy akustyczne, silne wstrząsy psychiczne, choroby zakaźne, czy zapalenie opon mózgowych. Przebywanie długi czas w pomieszczenia lub otoczeniach gdzie występuje duże natężenie hałasu może prowadzić do głuchoty. Dlatego powinniśmy przede wszystkim unikać takich miejsc, a gdy już musimy przebywać w tych miejscach to używać wówczas słuchawek ochronnych. Sposobem, który trzeba stosować, aby ograniczyć głuchotę jest stosowanie aparatów słuchowych. Obecne aparaty są już bardzo małe i niemal niewidoczne dla innych ludzi.