Co to jest oddychanie ?

Data aktualizacji: piątek, Marzec 3, 2017

Wymiana gazowa u człowieka potocznie nazywana oddychaniem jest to pewnego rodzaju proces. Polega on na wciąganiu do płuc powietrza zawartego w tlen, a wydychaniu powietrza, które zawiera dużo dwutlenku węgla. Powietrze jest to mieszanina gazów, którego składnikami są: azot ok. 78%, tlen ok. 21%, dwutlenek węgla ok. 0,03% i inne gazy. Za regulację procesu wymiany gazowej odpowiada znajdujący się w rdzeniu przedłużonym ośrodek oddechowy. Powoduje on powstanie rytmu oddychania. Jest także odpowiedzialny za głębokość i częstość oddechów. Proces jest nieświadomy, ale możliwa jest świadoma kontrola oddychania przy udziale kory mózgu.  Dostarczanie tlenu do komórek oraz usuwanie z nich zbędnego dwutlenku węgla odbywa się w układzie oddechowym, który składa się z dróg oddechowych i płuc.  Drogi oddechowe składają się z jamy nosowej, gardła, krtani, tchawicy oraz oskrzeli głównych. Czynnikiem niezbędnym do wymiany gazowej są naprzemienne, rytmiczne wdechy i wydechy, czyli tak zwana wentylacja płuc.  Jest ona bezpośrednio związana z mięśniami oddechowymi, czyli mięśniami międzyżebrowymi i przeponą. Powietrze znajdujące się w płucach można podzielić na kilka frakcji. Objętość powietrza wdychanego i wydychanego nazywana jest objętością oddechową. Podczas spokojnego wdechu objętość, jaka może zwiększyć objętość oddechową to wdechowa objętość zapasowa, natomiast wydechowa to wydechowa objętość zapasowa. Objętość, która zostaje w płucach po pełnym wydechu to objętość zalegająca. Sumy określonych powyżej objętości określają poszczególne pojemności płuc. Dzięki oddychaniu dostarczamy do naszego organizmu niezbędny tlen. Wdychany tlen jest przez nasz organizm wykorzystywany w 100%. W czasie wdechu tlen łączy się z krwinkami czerwonymi i jest transportowany po całym ciele do komórek. Wówczas jest oddzielany od dwutlenku węgla, który transportowany jest do płuc skąd zostaje następnie wydalany w trakcie wydechu.