Objawy menopauzy

Data aktualizacji: wtorek, Marzec 7, 2017

Jakkolwiek menopauza zmienia radykalnie zdolność reproduk­cyjną kobiety, to jednak nie musi ona prowadzić do zmiany wy­dolności płciowej ani potrzeb płciowych, u niektórych kobiet niemożność zajścia w ciążę zwiększa nawet ochotę. U innych zmiana wywołuje uświadomienie sobie ostatniej okazji i większe zdecydowanie, aby się wyszumieć, jak długo to możliwe i jak długo ich partnerzy są skłonni zaspokoić ich pragnienia. Czasem pożądanie wzrasta jako bezpośredni fizyczny skutek zmian klimakterycznych, częściej jednak zmniejsza się i pożądanie, i roz­kosz, a zmiana staje się wymówką dla przerwania współżycia płciowego, zwłaszcza jeśli i przedtem nie było ono zbyt szczęśli­we.

wzrok-1
Jeśli jednak współżycie jest zadowalające, to nie ma powo­du, dla którego zatrzymaniu procesu dojrzewania jaj ma towarzy­szyć zaniechanie stosunków płciowych. Żadna kobieta nie może przewidzieć, która miesiączka będzie jej ostatnią. Jeśli zapisuje systematycznie zmiany w swym cy­klu, to ginekolog potrafi to mniej więcej przepowiedzieć, jednak dla większości kobiet dopiero brak miesiączki pozwala na uświa­domienie sobie, że poprzednia była ostatnia. Ostatni przejaw aktywności zamierającego układu reprodukcyjnego ma dla ko­biety mniejsze znaczenie niż ustąpienie towarzyszących temu objawów. Są one w większości bardzo nieprzyjemne. Polegają na wypie­kach, bólach i zawrotach głowy, skłonności do tycia, niezrównoważeniu nerwowym, świądzie i bezsenności. Wypieki mogą by: krótkotrwałe, ale mogą także występować często i trwało długo, nieraz w połączeniu z obfitymi potami. Nadmiernie suchości we dnie czy mokra od potu w nocy kobieta może dojść do całkowitego wyczerpania i mieć wszystkiego dosyć. W połączeń:; z innymi objawami, a także ze stanami emocjonalnymi: poczu­cia niedoskonałości, braku atrakcyjności i depresji ? meno­pauza może być ponurym przeżyciem. Tzw. okres przedmenopauzalny występuje u kobiet 6 lat przed menopauzą. Wówczas występują zazwyczaj wydłużone cykle, nietypowe krwawienia. Mogą również pojawić się w tym okresie krwawienia czynnościowe. Pojawiają się także zmiany zanikowe nabłonka pochwy oraz szyjki macicy co może prowadzić do stanów zapalnych dolnego odcinka narządu płciowego. Pojawiają się również problemy z nietrzymaniem moczu.