Jajeczkowanie u ssaków

Data aktualizacji: środa, Marzec 15, 2017

Owulacja czyli dojrzewanie jednego lub więcej jaja. Czasami jajo pojawia się spontanicznie jak u szczurów, myszy i wielorybów, ale czasami, jak u króli­ków, kotów, norek i łasic, sam akt płciowy powoduje jajeczkowanie. U kota do wywołania owulacji potrzeba 3 stosunków a jajo pojawia się w 24 godziny później. Spontaniczne występowanie jajeczkowania ? niezależnie od stosunku jest częstsze. Po okresie przyciągania płciowego, który zwykle towarzyszy i pomaga spotkaniu się jaja z plemnikiem, następuje przeważnie okres odrazy, kiedy samica nie chce mieć do czynienia z żad­nym samcem, a samce nie są przyciągane przez samice nie bę­dące w rui.

pokarmowy-3
U większości zwierząt, których życie płciowe jest zależne od okresów gotowości płciowej, o spółkowaniu decyduje samica. To ona zgadza się na stosunek, lub też nie, a jej partnerzy ko­rzystają po prostu z okazji, kiedy się nadarzy. U niektórych ga­tunków samce mają również swe okresy gotowości, znane np. jako okres rykowiska, i nie interesują się samicami poza okre­sem swojej rui. Za przykład służyć mogą wielbłądy, słonie i je­lenie. Inne stworzenia mają jeszcze dokładniej określony czas ak­tywności płciowej. U kreta i u hieny cętkowanej pochwa zamy­ka się przy końcu każdego cyklu. Stąd stary przesąd wieśnia­ków, że tylko na wiosnę można znaleźć samice kretów, a także przekonanie Afrykańczyków, że hieny są hermafrodytami. Nie zawsze istnieje prawidłowa koordynacja owulacji ze spółkowaniem. U samic królików, kotów, krów i klaczy ruja może wy­stępować w czasie ciąży i spółkowanie w tym okresie nie pro­wadzi oczywiście do ciąży, ponieważ macica jest już zajęta. W trakcie jajeczkowania u ssaków następuje pęknięcie pęcherzyka Graafa. Następuje uwolnienie komórki jajowej do jajowodu i wydziela się wówczas hormon wstrzymujący następną owulację. Błędnie twierdzi się, że jajeczkowanie występuje w połowie cyklu, ponieważ jego czas jest zróżnicowany. Jajeczkowanie to gotowość komórki jajowej do zapłodnienia.