Gotowość płciowa

Data aktualizacji: środa, Czerwiec 21, 2017

Zazwyczaj występują po dwa symetryczne jajniki, które łączą się z pochwą. Jednak są też i przypadki całkowitej symetrii, kiedy to występują dwie macice z dwoma pochwami. Wówczas mogą wystąpić dwie różne ciąże, o różnym czasie zapłodnienia i rozwiązania. Prostota budowy układu płciowego kobiety jest analogiczna jak u mężczyzny, jednak układ płciowy kobiety, zupełnie inaczej niż układ męski, podlega cyklom od momentu dojrzewania.

foto1
Mamy więc do czynienia z cyklem produkcji jaja, cyklem miesiączkowym, jak i nieodwołalnością przekwitania. Oczywiście, wszystko to występuje niezależnie od cyklicznego programu rodzenia dziecka. Tuż przed zajęciem się tym zespołem gotowości płciowej, warto zobaczyć jak systemy te wyglądają u zwierząt. System ludzki bowiem umożliwia skuteczne współżycie jedynie w ciągu paru dni w miesiącu. Nie ma mechanizmu, który koordynowałby zwiększenie liczby stosunków, czy wskaźniki owulacji. Dodatkowo, już na długo przed śmiercią kobiety kończy się jej funkcja reprodukcyjna. Z kolei większość ssaków, w przeciwieństwie do ludzi, posiada tak zwany ?rytualny cykl gotowości płciowej?. U samicy występują okresy rui, kiedy to przyciąga ona do siebie samca w celu spółkowania. Czas ten zbiega się z owulacją, kiedy to dojrzewają jaja. Gotowość płciowa u człowieka przypada różnie w zależności od płci. U dziewczynek gotowość płciowa przypada mniej więcej w wieku ok. 11 lat. U chłopców następuje to później i przypada to na wiek 12-14 lat. W czasie gotowości płciowej są wydzielane hormony, które odpowiadają za rozwój narządów płciowych właściwych dla danej płci. Gotowość płciowa przekłada się również na zwiększenie popędu seksualnego.